Laat je Moederdag niet bederven!

Ik vergeet nooit de eerste keer dat we met het hele gezin naar een restaurant gingen – een Mexicaans restaurant. We hadden 4 kleine mannen en ik was zwanger van nummer 5. Echt, wat dachten we eigenlijk?

De bediening was ongelooflijk traag, dus de kinderen knabbelden op muffe rozijntjes uit de luiertas. Na een uur was er al één van zijn stoel gevallen en had als bewijs een blauwe plek. Een ander had een beker water over de tafel gegooid; en nog een ander had zich in een tortilla chips verslikt en overgegeven op zijn bord. En we waren nog steeds niet bediend. En toen onze bestelling uiteindelijk kwam, klopte die ook nog niet. Alles bij elkaar natuurlijk niet eens zo’n ongewone ervaring voor een jong gezin dat naar restaurant gaat.

Maar… het was Moederdag.

En elk klein ongemak, het minste geknoei, de ophef en het gezeur deden extra pijn. Het was Moederdag. Mijn dag. De dag die mijn man speciaal voor mij apart had gezet om mij een keer als koningin te laten genieten. Maar ik voelde mij geen koningin. Ik voelde me een uitgeputte moeder.

Ook deze Moederdag zullen duizenden moeders teleurgesteld zijn omdat de dag hen uiteindelijk niet gebracht had wat zij ervan hadden verwacht. Maar er is hoop. Er is een manier om op Moederdag niet teleurgesteld te raken. En die begint bij onszelf.

Compensatiedag

Laten we even een stapje terugdoen. Waar komt onze teleurstelling vandaan? Op Facebook gaat er een populaire meme rond die de job van een moeder beschrijft. Het zegt zoiets als: ‘Ik ben chef-kok, chauffeur, verpleegster, coach, poetsvrouw…” En het punt is altijd: ‘Zeg MIJ niet dat ik geen baan heb. Ik ben MAMA.’

Ik vond deze lijsten altijd grappig en ze bevestigden me ook wel. Nu denk ik dat zij schadelijk kunnen zijn. Zonder het te beseffen, meten we onze waarde af aan deze lijsten. En we willen dat anderen dat zien en ook hun waardering uiten. Maar dit doet ons alleen maar in de verdediging schieten en het maakt ons bitter. Hoe kan iedereen ons ooit genoeg bedanken? Geen enkele Moederdagkaart, geen chique brunch en geen enkel boeket is genoeg om ons voor deze job te belonen.

Als we ons fixeren op het gewaardeerd worden, zullen we altijd teleurgesteld worden. Een feestdag wordt een compensatiedag. Het is onze kans een kleine terugbetaling te krijgen. ‘Uiteindelijk’, denken we, ‘zullen de kinderen inzien wat ik hier allemaal doe.’ En ja, het is goed en juist om moeders te eren. Het is goed om te zeggen: ‘Dank u voor alles wat u doet.’ Maar als onze identiteit verbonden is met hoe we gewaardeerd worden, leidt dat zeker tot teleurstelling.

Dag van identiteitscontrole

Het probleem met de ‘mama-jobbeschrijving’ is dat mijn waarde wordt gelijkgesteld aan de som van mijn to-do lijsten. Het kan me een poosje een belangrijker gevoel geven, maar ik zal me snel weer leeg voelen.

De oplossing ligt erin je te herinneren aan wie je bent, niet aan wat je doet. Als christenvrouw is mijn identiteit verenigd met Jezus Christus – Zijn zondeloze leven en volmaakte gerechtigheid (2 Kor. 5:21). Het mooie aan het feit dat mijn identiteit in Jezus ligt is dat ik gewoon een halt kan toeroepen aan de hele obsessie rondom mijn identiteit. Het gaat er niet om wie ik ben. Het gaat erom wie Hij is. Jen Wilkin zegt:

Zo lang we onszelf benadrukken in plaats van een hogere visie, zullen we maar weinig troost vinden in het praten over onze identiteit. Ons grootste probleem als christenvrouwen is niet ons gemis aan eigenwaarde, niet het gevoel dat het ons aan betekenis of doel ontbreekt. Het is dat het ons aan ontzag ontbreekt.’

Zie je uit naar een fantastische Moederdag? Wees dan met ontzag vervuld voor Degene die jou moeder heeft gemaakt. Laat elke plakkerige kus en slordige kaart je herinneren aan een paar dingen over God: Elke goede gave is van de Vader der lichten (Jak. 1:17). Gods kracht wordt in zwakke moeders volbracht (2 Kor. 12:9). Hij geeft ons de wijsheid die wij zo hard nodig hebben (Jak. 1:5).

Dat zijn redenen om te vieren!

Dag om te vieren

Deze gerichtheid op God zet onze verwachtingen voor Moederdag terug op zijn plaats. Het haalt de druk af van het verwachten van een dag die beantwoordt aan onze waardering van het moederschap. Deze dag gaat over Gods trouw, niet de mijne. Het moederschap is geen job waarvoor ik ben ingehuurd. Het is een roeping die mij is toevertrouwd. Dit maakt van een compensatiedag een echte feestdag.

Deze Moederdag stap ik van het voetstuk af dat mijn kinderen zo lief en onhandig voor mij hebben opgericht en vier ik samen met hen. Mijn waarde ligt in Christus, niet in deze dag. Geef me gerust ontbijt op bed met al het geknoei erbij. Ik zie uit naar elke rommelige herinnering dat God mij moeder heeft gemaakt.

Uitgezonderd de restaurant-ervaring. Daar kan ik nog wel een paar jaar op wachten.

Sara Wallace studeerde af aan The Master’s College, waar ze haar man Dave ontmoette. Zij wonen met hun vijf zonen in Idaho. Sara is druk met thuisonderwijs en schrijven over de dagelijkse invloed van genade op het moederschap. Ze is auteur van The Gospel-centered Mom en schrijft op www.gospelcenteredmom.com

Dit artikel verscheen op 13 mei 2017 op The Gospel Coalition (www.thegospelcoalition.org) onder de titel ‘How to Not Ruin Your Own Mother’s Day’. Het artikel is met toestemming vertaald.