101BVM.png
 
 
Cover-SieraadvoorGod-keuze2-def2.jpg
 
Cover-Bijbelsbiddenvoorkinderen-HR.jpg

101 bemoedigingen voor moeders

Het boek '100 bemoedigingen voor moeders' was een boek dat velen raakte door de heldere boodschap voor moeders. Het boek raakte een snaar, omdat woorden gegeven werd aan de hoge roeping die God vrouwen gegeven heeft.

Wilma en Marieke zijn doorgegaan met het schrijven van bemoedigingen. In dit prachtige tweede boek laten de schrijfsters opnieuw zien hoeveel de bijbel te zeggen heeft over de rol van de vrouw en de moeder in het leven van elke dag.

Het boek bevat als extra vijf mooi vormgegeven kaarten met inspirerende quotes.

Uitgeverij Jongbloed | 216 pagina’s | ISBN 9789088972188 | 1e druk maart 2019 | Marieke den Butter, Wilma Samyn

100 bemoedigingen voor moeders

Het moederschap is een roeping die God Zelf aan vrouwen heeft gegeven. Als moeder beinvloed je niet alleen deze generatie, maar ook de generaties na je. In deze mooie taak is bemoediging onmisbaar.

In de Bijbel zijn veel bemoedigingen te vinden voor jou als vrouw en moeder. In dit boekje worden er honderd uitgewerkt. Naast bemoedigen willen we je ook aanmoedigen, vertroosten, opbouwen en hier en daar prikkelen tot nadenken, zodat je met vreugde Gods roeping zult omarmen!

Uitgeverij Jongbloed | 224 pagina’s | ISBN 9789088971327 | 1e druk augustus 2016 |2e druk juni 2017 | Marieke den Butter, Wilma Samyn


SIERAAD VOOR GOD

Iedere vrouw kan het Woord van God sieren door de goede woorden in Titus 2:4 en 5 ter harte te nemen. In dit kleine boekje worden de goede, waardevolle lessen die oudere vrouwen aan de jongere vrouwen mogen leren uitgewerkt. Lessen in verstandigheid, in het liefhebben van je man, in het liefhebben van je kinderen, in bezonnenheid en kuisheid, in zorg voor je huishouden, in goedheid en in onderdanigheid aan je man.

Sieraad voor God is een prachtig geschenkboekje vol bemoedigingen, aanmoedigingen en mooie citaten om als vrouw je hoge roeping met vreugde vorm te geven, zodat het Woord van God gesierd wordt.

Uitgeverij Jongbloed | 64 pagina's | ISBN 9789088971877 | mei 2018 | Marieke den Butter, Wilma Samyn


Bijbels bidden voor je kinderen

Bijbels bidden voor je kinderen is een bijzonder mooi boek voor ouders, grootouders en iedereen die bidt voor kinderen. In dit boek wordt het Woord van God omgezet in gebeden. Het geeft woorden aan het diepste verlangen van ons hart, namelijk dat onze kinderen hun hoop op God zullen stellen. Als mensen wiens opdracht het is om de volgende generatie te vertellen van Gods grote daden, is het soms moeilijk om de juiste woorden te vinden. Dit boek is een bron van inspiratie voor gebed en het boek helpt om dagelijks met Gods eigen Woord onze kinderen op te dragen aan de troon van de genade.

Uitgeverij Jongbloed | 240 pagina's | ISBN 9789088971907 | mei 2018 | Marieke den Butter