Sta je ontevreden op?

Is het mogelijk om in alle dingen tevreden te zijn? Wat betekent het eigenlijk om in alle dingen tevreden te zijn? Het lijkt erop dat honderden frustraties en ongemakken oorlog voeren tegen mijn tevredenheid en mijn tevredenheid uitdagen. Vaak winnen ze deze oorlog ook nog.

Ik heb een stijve nek. Dat akelige kussen moet de deur uit.

Wat moet ik aantrekken? Ik ben al mijn kleren zat.

De afvoer in de badkamer moet gerepareerd worden.

Iedereen wil wat anders eten met het ontbijt.

Mijn man wil een overhemd aan dat ik niet heb kunnen strijken.

Waarom moet het nou regenen?

 

Het is nog niet eens 8.00 u. en mijn hoofd is vol onrust en ontevredenheid! We willen elk klein detail onder controle houden en ombuigen naar onze verwachtingen. Dan zijn daar natuurlijk ook nog al die dingen waar we geen controle over hebben. Beproevingen die ons leven op zijn kop zetten: afgedwaalde kinderen, ziekte, een handicap, verlies van een geliefde, werkeloosheid, natuurrampen, misschien wel vervolging en in sommige plaatsen hongersnood, oorlog, terrorisme.

 Grote en kleine dingen hebben de macht om onze tevredenheid te vernietigen.

Breekbaar en onvoorspelbaar

Leven in deze wereld tart tevredenheid. Misschien moeten we daar niet al te verbaasd over zijn. Een onderdeel van het probleem is dat we troost, stabiliteit, veiligheid, liefde en hoop van de wereld verwachten. Gezien het feit dat we in zo’n gebroken wereld leven, vraag ik me af waarom we juist van de wereld al deze dingen verwachten.

Niets en niemand in deze wereld kan ons echt beloven dat we een goede baan, een mooi huis, genoeg te eten, goede vrienden, een liefhebbende familie, goede gezondheid, veiligheid of ook maar iets anders zullen hebben. Je kunt je aan de regels houden, hard werken, verantwoordelijk zijn, vriendelijk zijn voor anderen, maar er is helemaal geen garantie dat het goed gaat in je leven als je al deze dingen doet. De wereld is breekbaar en onvoorspelbaar. Een ziekte, een terroristische aanslag, een oorlog, een echtscheiding en een miljoen andere dingen kunnen zomaar je leven op zijn kop zetten. In één moment kan heel je leven aan diggelen liggen.

 Ik vraag me af wat al die duizenden mensen in Houston, die hun huis en al hun bezittingen verloren hebben door een orkaan, zullen denken van mijn lijstje met klachten in de morgen. Sommigen van hen hebben geliefden verloren omdat er een orkaan door hun buurt joeg. Wat al deze mensen aan verwachtingen in de week voor de ramp ook gehad hadden…alles is anders geworden. Opeens heeft tevredenheid alles te maken met een bed, een warme maaltijd en gedoneerde kleding.

De enige weg naar tevredenheid

God weet dat we in deze gevallen, onvoorspelbare wereld leven. Waarom vraagt de Bijbel ons dan tevreden te zijn? Hoe kunnen we tevreden zijn in onvoorspelbare omstandigheden? De waarheid is dat de Bijbel ons nooit oproept om onze tevredenheid in de wereld te vinden, integendeel.

Jezus zegt: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33). Moeilijkheden en verdrukkingen zullen komen. Maar Jezus zegt dat we toch vrede kunnen hebben. Hoe? Jezus heeft de wereld overwonnen! Het is volbracht!

We zullen alleen echte en blijvende tevredenheid in deze wereld kunnen vinden wanneer het fundament van deze tevredenheid een diep en blijvend vertrouwen is. Een diep en blijvend vertrouwen in het feit dat ons echte thuis, het thuis waar geen lijden meer zal zijn, vast en zeker is. Dat huis in de hemel is ons eigendom. Eigenlijk zijn we reddingswerkers in deze wereld die gevuld is met pijn. Voor een korte tijd maar. God heeft besloten dat wij het beste hier en nu anderen kunnen dienen en Hem kunnen grootmaken. Ons leven met al zijn gebrokenheid is vandaag Gods opdracht voor ons.

Hoe ontvangen we dat wat God ons voor vandaag toebedeeld heeft? Is ons hart gevuld met verlangen om op alle dingen die God in ons leven geeft te reageren op zo’n manier dat God de eer krijgt? Zelfs, en soms juist, in moeilijke omstandigheden hebben we de geweldige gelegenheid om vrede en vreugde uit te stralen. En dit kan soms zomaar de reden zijn dat mensen vragen naar de hoop die in ons is. Wanneer God ons vrede belooft, bedoelt Hij dat we daar nu al van kunnen genieten. Natuurlijk zullen we pas volheid van vrede genieten in de volheid van de tijd, maar deze vrede kan gewoon niet van ons afgenomen worden, ongeacht onze omstandigheden.

We hebben dan wel geen controle over onze omstandigheden, maar we hebben wel controle over vrede in deze omstandigheden.

Wat er ook gebeurt

De apostel Paulus begreep deze vrede. Hij heeft waarschijnlijk veel meer moeilijkheden en verdrukkingen gekend dan wij ooit zullen kennen (2 Korinthe 11:23-27). Hij had meerdere keren 39 zweepslagen ontvangen. Hij was driemaal gegeseld met de roede, hij is gestenigd en heeft driemaal schipbreuk geleden. Hij heeft gevaar van rivieren, rovers, volksgenoten en heidenen getrotseerd – gevaren in de stad, gevaren in de woestijn, gevaren op zee, gevaren van valse broeders. Hij had vele nachten zonder slaap, leed honger en dorst, was in naaktheid en kou….het hield niet op.

En toch kan Paulus in Filippenzen 4:11-13 vol overtuiging het volgende zeggen:

‘…Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’

Hoe komt het dat Paulus dit kan zeggen? Ik ken geen mens, die met dit soort omstandigheden te maken heeft, die kan zeggen dat hij of zij ‘tevreden’ is. Paulus kon zeggen dat hij tevreden was, omdat hij zonder twijfel geloofde, dat hij door Jezus Christus een nieuwe schepping was. Hij leefde in een realiteit die de wereld waarin hij leefde, oversteeg en overwon.

Al thuis

Paulus verwachtte niet dat zijn leven hier makkelijk zou zijn. Hij wilde eenvoudigweg zijn Redder en Koning vreugdevol dienen. Hij wist dat hij al een inwoner van de hemel was, en dat hij, net als elke Christen, slechts een bijwoner was in deze wereld. Hij was op aarde om anderen te helpen thuis te komen in de nabijheid van zijn geliefde Verlosser. Dit kon pas echt de vreugde, gezondheid, troost, voorziening en hoop geven die ze nooit in deze wereld zouden kunnen vinden.

Met deze realiteit in zich, maakte het Paulus niet zo uit wat hij mee moest maken. Hij was er vast van overtuigd, dat wanneer zijn werk op aarde klaar was, God hem thuis zou halen – een thuis, zo mooi en zo goed, dat niets in de wereld daarmee te vergelijken is.

Elke verzoeking

Paulus begreep dat “Deze lichte verdrukking van korte duur een eeuwig gewicht van heerlijkheid teweegbrengt, omdat we onze ogen niet gericht houden op de dingen die we zien, maar op de dingen die we niet zien. Want de dingen die we zien zijn tijdelijk, maar de dingen die we niet zien zijn eeuwig” (2 Korinthe 4:17-18).

Tot die tijd is elke nieuwe omstandigheid simpelweg de opdracht voor vandaag. Een mogelijkheid om het licht van Jezus te laten schijnen in de wereld en om God te verheerlijken.

Wanneer we naar tevredenheid in deze wereld verlangen, moeten we net als Paulus, nadenken over de realiteit van het ‘wedergeboren zijn’ in een nieuw leven met Christus. Leven met Christus is niet iets voor later, niet iets waar we alleen in de hemel van kunnen genieten. Wanneer we geloven in Jezus en in alles wat Hij voor ons gedaan heeft, is tevredenheid een realiteit van nu. Bid of God je wil helpen om deze realiteit handen en voeten te geven zodat je, net als Paulus, Jezus kunt geloven wanneer Hij zegt,

Vrede laat Ik u; Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden”.

(Johannes 14:27)

 

Adrien Segal (@AdrienSegal) woont samen met haar man Rick in Minneapolis. Zij zijn lid van Bethlehem Baptist Church en werken samen met Bethlehem College and Seminary. Zij hebben vier zonen en vijf kostbare kleinkinderen.

Dit artikel verscheen op 9 oktober 2017 op Desiring God (www.desiringgod.org) onder de titel ‘Do you wake up discontent?’ Het artikel is met toestemming vertaald.