V - Leugens die vrouwen geloven over prioriteiten

daiga-ellaby-699149-unsplash.jpg

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Joh. 10:10

________________________________________________________________

Het leven is nogal hectisch. Het is maanden geleden dat ik nog de kans had me neer te zetten en mijn gedachten op papier te zetten. We hebben bijna geen tijd om adem te halen. De jongens zijn zo actief; het lijkt alsof ik ze constant achter de broek moet zitten en de hele dag alles achter hen aan het oprapen ben. Ongelooflijk hoe snel zij er een bende van kunnen maken! Ze groeien snel – voor we het weten zullen ze het huis uit zijn. Ik wil nu ze nog jong zijn de gelegenheid niet voorbij laten gaan om met hen samen te spelen, van elkaar te genieten en hen de dingen te onderwijzen die er in het leven werkelijk toe doen.

Het is oogsttijd; voor Adam de drukste tijd van het jaar. We zien elkaar niet vaak. Ik wilde dat we meer tijd hadden om gewoon eens samen te zitten en te praten – over onszelf, over de kinderen, over de toekomst. Met alle drukte hier heb ik ook niet veel tijd gehad om wandelingen te maken en met God te praten zoals ik gewoon was te doen. Het leven was veel eenvoudiger voordat we kinderen hadden. Er zijn gewoon niet genoeg uren in een dag. ’s Avonds val ik uitgeput in bed en de volgende dag ga ik weer in dezelfde routine door… en door… en door…

INLEIDING

De voorgaande studies hebben we drie fundamentele gebieden besproken waarop we in ons denken misleid kunnen worden: ons denken over God, over onszelf en over de zonde. Wanneer we op een van deze gebieden in de leugen geloven heeft dat meestal grote impact op hoe we verder in het leven staan. Er is een veel grotere kans dat we dan ook op andere gebieden verleid worden. De komende studies gaan over een aantal praktische zaken waarin vrouwen vaak misleid worden. Deze studie gaat over onze prioriteiten. We kennen het allemaal. Zo druk, weten niet meer waar te starten, voelen ons regelmatig uitgeput, en we gaan maar door. We zullen drie leugens onderzoeken. De eerste heeft te maken met al ons bezig zijn, onze vele activiteiten en zaken waar we ons mee bezig houden. De tweede leugen heeft te maken met onze persoonlijke relatie met Jezus Christus. We zijn zo druk dat onze tijd met Jezus er onder lijdt. De derde leugen gaat over een conflict tussen onze cultuur en het Woord van God.

1. Ik heb geen tijd om alles te doen wat ik moet doen

Wanneer je aan de vrouwen om je heen vraagt hoe het men hen gaat, zijn ze druk, moe en ze weten vaak niet hoe ze alles rond moeten krijgen. Ook christenvrouwen lopen uitgeput en doodmoe rond. Ook wij denken vaak dat wij niet genoeg tijd hebben om alles te doen wat we moeten doen. Wij met onze wasmachines, stofzuigers, warm en koud stromend water, supermarkten om de hoek. Denk eens aan onze voorouders; hoe komt het dat we zo druk zijn? Feit is dat we niet minder of meer tijd hebben dan zij; altijd waren er 24 uren in een dag, 168 uren in een week en 52 weken in een jaar.

Jezus kreeg maar een kort aantal jaren om al het werk te doen dat Hij moest doen om het verlossingsplan te voltooien. En aan het eind van Zijn leven zegt Jezus: “Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.” In deze woorden van Jezus vinden we de clue. We lezen hier een krachtige waarheid die ons vrijmaakt van de gebondenheid van haast en frustratie over alles wat we nog moeten doen. Wat volbracht Jezus in de 33 jaar dat Hij hier op aarde was? Jezus zegt het in Joh. 17:4 “Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.” Dat is het geheim. Jezus volbracht niet al het werk dat Zijn discipelen graag zagen dat Hij deed (sommigen hoopten dat Hij de Romeinse overheersers zou wegsturen). Hij volbracht niet alles wat de menigten van Hem vroegen (er waren nog steeds zieken en mensen die stierven). Maar Hij volbracht het werk dat God Hem had gegeven.

Er is nooit genoeg tijd om alles te doen wat anderen op mijn ‘to do’ lijst schrijven; zelfs niet genoeg tijd voor alles wat je zelf zo graag zou willen verwezenlijken. Wat een opluchting om dan te realiseren dat je al die dingen ook niet hoeft te doen. De waarheid is dat we alleen die dingen hoeven te doen die God ons opdraagt te doen. Er is voldoende tijd in een dag voor de zaken die God ons opdraagt op een dag. Hij vraagt op een dag niet meer dan wij op een dag zouden kunnen doen. We raken gefrustreerd wanneer we verantwoordelijkheden op ons nemen die niet op Zijn agenda voor ons staan. Wanneer we zelf onze agenda invullen of de prioriteiten in ons leven laten bepalen door anderen, zonder tijd te nemen God te zoeken en te vragen wat Hij van ons wil, raken we verward in lange to-do lijsten en voelen we de druk van half-afgemaakte of slecht uitgevoerde projecten en taken. We leven onder druk, frustratie en haast in plaats van ons te verheugen in een vredevol, goed geordend leven dat Hij had bedoeld.

Houdt ook in gedachten dat God een heel persoonlijk to-do lijstje voor jou heeft. Jezus zei: “Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.” Wat God jou als moeder van 3 jonge kinderen opdraagt te doen, is iets heel anders dan wat Hij opdraagt aan een alleenstaande vrouw of vrouw wiens kinderen allemaal het huis verlaten hebben. Hij heeft ook andere zaken in gedachten voor tieners dan voor oudere vrouwen.

Een andere hieraan gerelateerde leugen, eigenlijk het tegenovergestelde, komt ook in onze maatschappij veel voor. Er zijn ook vrouwen die geloven dat ze het allemaal kunnen – lees maar eens de succesverhalen in de magazines of op de blogs. Ze kunnen én een goede echtgenoot en moeder zijn, én hebben een leuke carrière, én hun huis ziet er picobello uit, én ze hebben ook nog een levendige familie- en vriendenkring, én tijd om te sporten, én tijd om actief te zijn in school of kerk. De waarheid is: geen enkele vrouw kan al deze petten tegelijkertijd dragen; vroeg of laat zal iets of iemand hier de prijs voor moeten betalen.

Vrijheid, vreugde en vruchtbaarheid zullen in jouw leven tot bloei komen wanneer je zoekt naar Gods prioriteiten in de huidige fase van je leven. En wanneer je ze gevonden hebt, ga je deze vervullen in de kracht van de Heilige Geest en in de wetenschap dat Hij je voldoende tijd heeft gegeven om alles te doen wat Hij je heeft opgedragen te doen.

2. Ik kan het allemaal ook zonder steeds tijd te nemen voor Woord en gebed

De eerste leugen is gemeengoed onder christenvrouwen, maar deze leugen zullen we als christenvrouwen zeker niet hardop durven zeggen. Toch komt deze leugen vaak tot uitdrukking in het leven van christenvrouwen. Neem jij elke dag nog persoonlijke stille tijd met God? Of ben je daar te druk voor en denk je dat het zonder die tijd met Hem ook wel zal lopen?  Dat is de leugen die satan ons wil laten geloven. Zijn doel is dat wij ons leven onafhankelijk van God zullen leven. Hij vindt het prima wanneer wij in God geloven, orthodoxe in de leer zijn en veel geestelijke activiteiten ondernemen, zolang we het maar in eigen kracht doen in plaats van te leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Als hij ons zover kan krijgen dat we ‘het christelijke leven leven’ zonder een intieme relatie met onze Here Jezus Christus te onderhouden, weet hij dat wij geestelijk krachteloos en verslagen zijn. Als hij ons zo ver kan krijgen dat wij drijven op onze eigen gedachten en ideeën zonder te zoeken naar de wijsheid die van God komt, weet hij dat wij uiteindelijk meegezogen zullen worden in het denken van de wereld. Satan weet dat wanneer hij ons loskrijgt van het Woord van God, we geestelijk kwetsbaar zullen worden en wij sneller in de leugen zullen geloven.

Het komt nog veel te vaak voor dat we onze aandacht verliezen in de details van elke dag zonder eerst goed de tijd te nemen “de Here te raadplegen” (1 Sam. 23:2,4). In werkelijkheid zeg je dan dat je zelf je dag wel aankan, zonder de aanwezigheid, wijsheid en genade van God. Dat je je werk, huishouden, relaties en omstandigheden wel zonder Hem aankunt. Zo’n onafhankelijke, zelfvoorzienende geest is een uitdrukking van hoogmoed. De Schrift leert ons dat God Zich tegen de hoogmoedigen keert (Jak. 4:6). God laat je gaan, maar het resultaat is op zijn best een lege en vruchteloze dag geleefd voor jezelf. Aan de andere kant geeft Hij de nederigen genade (Jak. 4:6). Wanneer je je dag start in het vernederen van jezelf en het erkennen van het feit dat je het zelf niet aankunt en dat je Hem nodig hebt, kun je ook rekenen op Zijn genade je door de dag heen te dragen.

De waarheid is dat je zonder Hem niets kunt doen (Joh. 15:5). Natuurlijk, je kunt veel verwezenlijken en veel beslissingen nemen, maar het zal geen eeuwigheidswaarde hebben. De waarheid is dat het onmogelijk is de vrouw te worden die God wil dat jij bent, zonder consequent tijd te nemen te werken aan je relatie met Hem door Woord en gebed.

Opdracht

Lees de volgende verzen uit Psalm 119 en noteer wat daar gezegd wordt over de functies van het Woord van God. Vers 9, 25+28, 50+52, 72, 98-100, 104+130, 165.

3. Een carrière buitenshuis heeft meer waarde en geeft meer voldoening dan vrouw en moeder te zijn

 Wat dit punt betreft is onze cultuur in conflict met het Woord van God. Sinds half vorige eeuw zijn woorden als reinheid, deugd, bescheidenheid, huiselijkheid, onderdanigheid en kuisheid grotendeels verdwenen uit onze vocabulaire. Daarvoor in de plaats zijn woorden gekomen als keuze, echtscheiding, ontrouw, uniseks, homohuwelijk en onafhankelijkheid. Een van de grootste effecten van deze nieuwe visie op het vrouw-zijn is het kleineren en verlagen van het huwelijk en het moederschap en zo zijn vrouwen – zowel fysiek als emotioneel – uit hun huizen gejaagd. We zijn gebrainwasht en denken dat het ontbreken van een carrière, titel of betaalde baan gelijk staat aan mislukking, verveling en het thuis zijn wordt ervaren als een gevangenschap.

De waarheid is dat het Woord van God vrouwen uit elke generatie en cultuur aangeeft met welk doel ze geschapen zijn en welke hun belangrijkste rol en roeping is. Gen. 2:18 – God schiep de vrouw als helper van de man, om hem te vervolledigen, als iemand tegenover hem. Dit was haar eerste en belangrijkste bediening – het helpen van haar man in de opdracht die God hem gegeven had. Samen moesten zij de aarde bewerken en bevolken. De vrouw was speciaal ontworpen en toegerust – zowel fysiek, emotioneel, mentaal als geestelijk – als drager en bron van leven. Op velerlei manieren is zij bedeeld om schoonheid, vreugde, leven, rijkdom, volheid en genade toe te voegen aan de gezinseenheid.  In 1 Tim. 5:9-10 vinden we de jobomschrijving van vrouwen in elke generatie. Voor ongehuwde vrouwen heeft de Bijbel ook een taak (1 Kor. 7:32-35) – ook zij zijn geroepen een thuis te maken, maar dan in ander opzicht. Zij mogen hun energie en krachten toewijden aan het bouwen van het huisgezin van God. Er wordt van hen verwacht dat zij hun leven niet bouwen rond hun eigen interesses en ambities, maar rond Christus en Zijn koninkrijk.

De Bijbel is duidelijk dat het leven van een gehuwde vrouw zich voornamelijk centreert rond haar huis. Dit betekent niet dat het verkeerd is dat zij een job buitenshuis zou hebben – tenzij dat die job haar eerste roeping in de weg staat. John Piper geeft antwoord op de vraag of het Bijbels verantwoord is een voltijdse baan buitenshuis te hebben. "Het kan, maar maak van je gezin een bediening. Maak van je gezin je grote droom! Het is een grote en heerlijke roeping om moeder te zijn, en huisvrouw en echtgenote en iemand die zich inzet voor de wijk en als pastoraal werker en wie weet wat God graag allemaal zou doen."

SLOT

Het lijken 3 verschillende onderwerpen – tijdsbesteding, stille tijd, roeping als vrouw – maar toch horen ze geheel bij elkaar. Om onze prioriteiten goed te kunnen stellen, moeten we weten wat het Woord zegt over onze roeping als vrouw. Om onze persoonlijke, dagelijkse prioriteiten juist te hebben zodat we niet afgepeigerd raken, is het zaak dicht bij God en Zijn Woord te leven en tijd in Woord en gebed door te brengen om zo Hem te raadplegen. Hij is gekomen om ons leven te geven en overvloed (Joh. 10:10).

GESPREKSVRAGEN

  1. Hoe kun je nu te weten komen wat God jou persoonlijk opdraagt te doen? Lees Spr. 3:5-6 en 2:1-6. Welk inzicht geeft Ef. 2:10 hierbij?
  2. Wat is onze topprioriteit? Matt. 6:25-34; Luk. 10:38-42.
  3. Lees 1 Sam. 23:2, 4 en Ps. 5:3. Waarin is David ons tot voorbeeld?
  4. Waarom nemen veel vrouwen meer verantwoordelijkheden op zich dan God voor hen bedoeld heeft? Wat zijn daarvan de gevolgen?
  5. Lees volgende teksten. Wat openbaren zij jou over Gods prioriteiten voor jouw leven?
  • Psalm 90:10-12
  • Matt. 6:25-34
  • Luk. 10:38-42
  • 1 Tim. 5:9-10

Download de studietekst

Studie gebaseerd op Nancy Leigh DeMoss, Lies women believe and the Truth that sets them free, Moody publishers, 2001, 2018. Met toestemming vertaald en bewerkt