IV - Leugens die vrouwen geloven over zonde

kelly-sikkema-143116-unsplash.jpg

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.        Joh. 10:10

________________________________________________________________

We zijn nu al een tijdje weg uit Eden. Adam geeft mij nog altijd de schuld van deze hele toestand. Ik weet het, ik heb naar die slang geluisterd. Maar Adam was daar toch ook? Waarom heeft hij niets gedaan? En het is niet dat hij niet van die vrucht heeft gegeten. Ik dacht toen echt niet dat het zoveel betekende. Nu heb ik zo’n overweldigend schuldgevoel – hoe kon ik dat doen na alles wat God voor ons had gedaan? Zullen we ooit weer dezelfde relatie kunnen opbouwen als toen? Wanneer ik tot Hem wil spreken, is het alsof er een grote dikke muur tussen ons in staat. Eén ding wat ik zeker niet voorzien had, is dat het zo onnatuurlijk zou voelen God te gehoorzamen sinds ik van die vrucht at. Mijn tong brengt me constant in problemen. Gisteren nog – het was weer die tijd van de maand en ik voelde me helemaal niet fit. Over elk klein ding was ik aan het snauwen tegen Adam. Ik haat het wanneer ik zo bezig ben, maar soms lijkt het alsof ik mijzelf gewoon niet kan doen stoppen.

INLEIDING

Onbewerkte foto’s druk je niet meer af. Tegenwoordig kan je van de lelijkste poses nog iets moois maken, of je plaatst mensen in het plaatje die er niet bijstonden. Geen probleem. Zo doet Satan ook met zonde. Hij bewerkt het plaatje en hij toont het ons als iets moois. Maar het bewerken van zonde, verandert niets aan het karakter van zonde. Sinds de hof van Eden is zonde ons probleem en we moeten ons geen leugens laten aansmeren waar het om zonde gaat. We moeten het niet verbloemen of het woord proberen te vermijden. Zonde is een realiteit en Gods woord spreekt daar heel duidelijk over. Het is een realiteit die verwoestend werkt en het is belangrijk dat wij ook de waarheid kennen omtrent dit woord.

Het Griekse woord voor zonde is hamartia. Letterlijk betekent dat ‘het doel missen’. Het is afdwalen van Gods wegen en eigen gekozen wegen volgen. Vaak zien we zonde als het doen van een zondige daad, maar het is meer. Zonde is een fundamentele houding diep in het menselijk hart die zegt: “Ik weet het beter dan God.” In 1 Joh. 1:9 worden we opgeroepen onze zonden te belijden waarop vergeving en reiniging volgt. We kijken even naar dat woord belijden. In het Grieks is dat opgebouwd uit de woorden homos (hetzelfde) en lego (zeggen). Als gelovigen moeten we over zonde hetzelfde zeggen als God. Zonde zien zoals God het ziet.

1. Ik kan zondigen en ermee wegkomen

Dit is misschien wel de meest diepgaande leugen die Satan ons steeds weer probeert te vertellen. Natuurlijk weten wij wel beter, maar toch. Waarom doe je dan iets af alsof het geen zonde zou zijn. Waarom pak je elke keer weer die telefoon, waarom verdoe je zoveel tijd met je profiel op facebook, waarom heb je dat tv-programma dan toch niet uitgezet, waarom altijd zoveel excuses, waarom toch naar die muziek luisteren, waarom toch echtscheiding goedpraten, waarom onduidelijk zijn op financieel gebied, waarom…? Vul maar in, zaken die God als zonde heeft bestempeld, vinden wij zo erg niet. Psalm 10 laat het ons ook zien dat mensen denken dat hen geen onheil zal treffen (v. 6), dat God het zal vergeten (v. 11) of dat God het door de vingers zal zien (v. 13). In onze maatschappij wordt het geweten gedesensibiliseerd (ongevoelig gemaakt). We zijn een tolerante maatschappij en ook ons geweten moet tolerant zijn. Tolerant zijn ten opzichte van alles hetgeen God ook in Zijn woord als zonde bestempeld heeft. Stukje bij beetje worden we ongevoelig voor zonden en wordt onze geest steeds meer voorgeprogrammeerd te denken zoals de wereld denkt. We ontwikkelen een onbijbelse kijk op relaties, op seksualiteit, op opvoeding, op geld en bezit, etc. We kiezen ervoor vast te houden aan wrok omdat die persoon ons zo gekwetst heeft, zonder dat we beseffen dat bitterheid ons uiteindelijk zal schaden.

We moeten onszelf er constant aan herinneren dat Satan een leugenaar is. De dingen die God “zonde” noemt, daarvan zegt Satan dat ze leuk, veilig, onschuldig, gewenst, noodzakelijk, onvermijdelijk, een kleinigheid zijn.

De waarheid is dat zonde gevaarlijk, dodelijk en verwoestend is (Gen. 3, Rom. 6:23). We zullen oogsten wat we zaaien (Gal. 6:7-8). Wanneer ‘de zonde volgroeid is, baart ze de dood’ (Jak. 1:15). Elke keuze die je vandaag maakt, zal gevolgen hebben. Helaas zien veel mensen eenvoudigweg de connectie niet tussen de vleselijke keuzes die ze maken en de moeite die ze kunnen ervaren in hun leven, hun huwelijk, met hun kinderen, hun gezondheid, hun relatie met God en anderen.

In zekere zin is Satan juist wanneer hij zegt dat zonde genieten is. Zonde brengt genot (Hebr. 11:25), maar voor een ogenblik. Uiteindelijk heeft zonde een verwoestende tol en daarop zijn geen uitzonderingen. Soms zie je de gevolgen pas maanden of jaren later, soms pas in de volgende generatie, soms pas voor de rechterstoel van God. Daarom denken we dat we kunnen wegkomen met zonde. Pred. 8:11 zegt dat wanneer het vonnis niet snel geveld wordt, het hart van de mensenkinderen vervuld blijft van kwaaddoen.

Gevolgen van zonde: steelt de vreugde (Ps. 51:14), neemt de vrijmoedigheid weg (1 Joh. 3:19-21), brengt schuld (Ps. 51:5), geeft ode aan Satan (2 Kor. 2:9-11), blust de Geest van God uit (1 Tess. 5:19), brengt fysieke schade (Ps. 38:1-12; 31:11), veroorzaakt zielenpijn (Ps. 32:3-4), breekt Gods hart, bedroeft de Heilige Geest (Ef. 4:30), opent de deur voor andere zonden (Jes. 30:1), verbreekt de gemeenschap met God (Jes. 59:1-2), maakt angstig (Spr. 28:1), maakt je een slaaf (Joh. 8:34; Rom. 6:16), onthoudt je het goede (Jer. 5:25).

2. Mijn zonde is niet zo heel slecht

Deze leugen en de volgende zijn elkaars uitersten. Wanneer de vijand ons niet de ene kant op krijgt, probeert hij het via de andere kant. Degenen die christelijk zijn opgevoed, zullen vooral gevoelig zijn voor deze leugen. Zij zullen nooit de prostitutie ingaan, een abortus ondergaan of als homoseksueel gaan leven. Zij zullen er niet over denken hun werkgever op te lichten of te scheiden van hun echtgenoot. Vergeleken met anderen die deze ‘serieuze’ zonden plegen, voelen we ons nog niet zo slecht. Onze zonden van tijdverspilling, egoïsme, te veel praten, te veel eten of drinken, een scherpe tong, een kritische geest, angst, zorgen of klagen lijken allemaal niet zo erg. We zien ze misschien niet eens als zonden en geven er de voorkeur aan ze te beschouwen als zwakten of persoonlijke karaktereigenschappen.

Eva kon dit ook wel zo gezien hebben. Wat heeft ze uiteindelijk gedaan? Toch alleen maar een hap van die vrucht genomen, meer was het niet. Wat stelde het eigenlijk voor? Die ene hap, die daad van het eten van iets dat God verboden had, had enorme consequenties.  Gevolgen voor haar lichaam, haar geest, haar wil, haar emoties, haar relatie met God, haar huwelijk. Die ene ‘kleine’ zonde beïnvloedde haar man om ook te zondigen en had tot gevolg dat het hele menselijke ras de zonde werd ingetrokken. We moeten inzien dat elke kleine zonde, hoe onbetekenend ook, een daad is van opstand tegen God. John Bunyan: “Eén klein lek zal een schip doen zinken en één zonde zal een zondaar verwoesten.”  Een tijdgenoot van hem zei: “Kleine zonden bestaan niet. Zonde is als een zandkorrel in het mechanisme van een horloge.” Wanneer we onze zonden beschouwen in het licht van Gods heiligheid, beseffen we dat elke kleine zonde afgrijselijk is in Gods ogen.

3. God kan niet vergeven wat ik heb gedaan

Soms hoor je het wel eens: “Ik kan mijzelf niet vergeven.” De Bijbel spreekt er nergens over dat wij onszelf moeten vergeven. Waarschijnlijk wordt bedoeld dat men zich niet vergeven voelt voor hetgeen men gedaan heeft. Alhoewel zij weten dat God kan vergeven, geloven zij diep van binnen niet dat God hen vergeven heeft. Zij vinden het moeilijk Gods genade en vergeving te ontvangen. Zij denken toch ergens nog dat zij iets van boete moeten doen voor hetgeen zij verkeerd hebben gedaan; dat zij tenminste toch nog iets goeds moeten doen om toch enigszins het slechte weer in balans te brengen. Het probleem is dat een leven van goede werken niet voldoende zal zijn om af te rekenen met de schuld van slechts één zonde. Zonde maakt vlekken die niet uitgewassen kunnen worden met welke menselijke inspanning dan ook. Er is maar één wasmiddel voor: het bloed van Jezus.

De waarheid over zowel de vorige leugen als deze is geopenbaard aan het kruis van Golgotha. God legde daar de straf van de zonden van de wereld op Jezus. Tegelijkertijd bood Hij vrede en verzoening aan zondaren die van Hem vervreemd waren. Ps. 85:11. Het kruis toont ons hoe God over zonde denkt; het toont ons de ongelooflijke prijs die betaald moest worden om ons te verlossen van die zonden die wij in ons denken minimaliseerden tot ‘zwakheden’. Tegelijkertijd toont het ons de liefde en genade van God voor zelfs de grootste van de zondaars.

4. Ik ben niet verantwoordelijk voor mijn daden en reacties

Van nature neigen we er altijd toe anderen de schuld te geven.  Kijk maar naar het verslag in Genesis 3. Adam gaf Eva de schuld en Eva verwees door naar de slang. Maar we zien dat God hen elk persoonlijk aanspreekt en hen persoonlijk verantwoordelijk stelt. Hun antwoorden waren niet onjuist, maar hiermee probeerden ze hun persoonlijke verantwoordelijkheid in de zaak te minimaliseren. Onze wereld is vol slachtoffers. We zijn boos, depressief, ongeduldig, angstig of hebben een eetprobleem, schulden, immoreel leven en altijd zijn andere mensen of de omstandigheden de schuldige. Inderdaad is het zo dat onze omstandigheden ons vormen, maar we zijn ieder persoonlijk verantwoordelijk voor onze keuzes en daden (Ez. 18:20). Je verleden is geen excuus voor je gedrag in het heden. Wij denken, en de vijand zegt het ons telkens opnieuw, dat wanneer we de volledige verantwoordelijkheid voor onze daden op ons nemen we nooit volledig vrij van schuld kunnen zijn. We zullen geplaagd worden door onnodige schuldgevoelens. Nee, dan maar liever afschuiven op iets of iemand anders.

De waarheid is echter dat er altijd een manier is om van die schuld af te komen. Er is de mogelijkheid van bekering, van berouw en vergeving. Je kunt je niet bekeren van psychologische problemen veroorzaakt door omstandigheden uit het verleden, daar zit je aan vast. Maar je kunt je bekeren van zonde. Zonde en berouw zijn de enige gronden voor hoop en vreugde.

5. Ik kan mijn zonden niet overwinnen

Wanneer je al enige tijd christen bent, kan het je wel eens frustreren: er is nog zoveel zonde in je leven. Steeds weer opnieuw moet je daarmee naar God toe en soms lijkt die zonde wel een gewoonte te worden en vergeet je het te belijden. Het komt tussen jou en God in te staan. Rom. 7:21-24. Satan laat je graag in deze leugen geloven – de leugen dat het nu eenmaal zo is.

Maar ieder waar kind van God is een nieuwe schepping en diep van binnen wil elke ware gelovige een leven leiden dat God welgevallig is. Toch woedt er ook na onze wedergeboorte een strijd in ons; een strijd tussen ons ‘vlees’ (de natuurlijke neigingen) en de Geest van God die in ons woont. Elke keer wanneer we toegeven aan het vlees, laten we toe dat de zonde opnieuw de heerschappij overneemt. Wanneer we aan de andere kant ja zeggen tegen het werk van de Geest in ons, dan geven we God meer controle over ons leven. Wanneer we herhaaldelijk de keuze maken de zonde te gehoorzamen, ontstaan er gedragspatronen die erg moeilijk te doorbreken zijn – dan kies je er weer voor te leven als slaaf van de zonde. We proberen, vallen weer terug, proberen opnieuw, tot we er moedeloos van worden. De duivel probeert ons te overtuigen dat het nooit anders zal zijn, dat we altijd gebonden zullen zijn aan die zondige gewoonte. En we geven op. Satan heeft zijn gelijk – wij geloven in de leugen dat we onze zonden niet kunnen overwinnen.

De waarheid is: we kunnen onszelf ook niet veranderen. “Zonder Mij kunt u niets doen” (Joh. 15:5). Hoe kunnen we dan veranderen en vrijgemaakt worden van de heerschappij van bepaalden zonden? De waarheid is dat we door het volbrachte werk van Christus aan het kruis in overwinning kunnen leven en dienstbaar kunnen zijn aan de gerechtigheid. Rom. 6:18 en 8:2.

SLOT

Vergeving en overwinning over zonden ontvangen we niet doordat we in een christelijk gezin opgroeien, of doordat we naar de kerk gaan, gedoopt zijn, belijdenis gedaan hebben, goede werken doen, naar voren gaan tijdens een oproep, een emotionele ervaring, opzeggen van een gebed of actief zijn in de kerk. Daardoor worden we niet gered. De enige manier waarop we gered worden is door ons vertrouwen te stellen in het volbrachte werk van Jezus aan het kruis, toen Hij stierf in onze plaats. Wanneer je nog twijfelt over je redding of nog altijd worstelt met schuld, is het goed eens na te gaan of je werkelijk je vertrouwen gesteld hebt op Jezus Christus en het werk dat Hij volbracht heeft. Veel vrouwen zijn religieus en kennen misschien de juiste antwoorden, maar zij zijn nooit rechtvaardig gemaakt. Door je vertrouwen te stellen op de Here Jezus word je vrijgemaakt van alle schuld en maakt Hij jou rechtvaardig voor God. Hij bekleedt je met de mantel der gerechtigheid en God ziet jou als een zondeloos persoon, als een persoon die nooit geen zonde gedaan heeft doordat Hij door Jezus Christus naar jou kijkt. Dat is vrijheid!

GESPREKSVRAGEN

  1. Noem n.a.v. Gen. 3 (v. 7, 8, 12) eens een aantal gevolgen van zonde.

  2. Lees Gal. 5:19-21. Zijn in Gods ogen sommige zonden minder zondig dan andere?

  3. Persoonlijk: heb jij je wel eens vergeleken met anderen en gedacht “Gelukkig ben ik niet zo slecht als zij”. Welke zonden in jouw leven schijnen minder belangrijk wanneer je ze vergelijkt met zonden in het leven van anderen?

  4. Wat zeg jij tegen iemand die denkt dat haar zonden te groot zijn om door God vergeven te worden?

  5. Waarom is “zonde” goed nieuws?

  6. Waarom ‘zappt’ God ons niet in een staat van zondeloze perfectie op het moment dat we Christus als onze Redder ontvangen?

  7. Hoe strijden we tegen ons oude vlees?

Download de studietekst

Studie gebaseerd op Nancy Leigh DeMoss, Lies women believe and the Truth that sets them free, Moody publishers, 2001, 2018. Met toestemming vertaald en bewerkt.