III - Leugens die vrouwen geloven over zichzelf

alex-loup-579553-unsplash.jpg

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.        Joh. 10:10

________________________________________________________________

De afgelopen weken zijn de moeilijkste uit mijn leven geweest en ik had niemand om mee te praten. Tussen Adam en mij loopt het niet zo lekker sinds we moesten verhuizen. Ik weet niet of hij me ooit nog zal vertrouwen. Ik begrijp het aan de ene kant wel, ik heb zijn leven verwoest, maar aan de andere kant… hij begrijpt niet dat die slang zo’n aantrekkingskracht op mij had. Hij was onweerstaanbaar.

Steeds weer herbeleef ik dat moment waarop ik naar beneden keek en me realiseerde dat ik naakt was. Toen ik naar Adam keek, zag ik dat hij hetzelfde dacht. Het was de eerste keer sinds ik Adam kende, dat ik hem niet in de ogen kon kijken. Het was zo gênant. Daarvoor was dat nooit zo, maar nu komt het geregeld voor dat we ons zo rot voelen bij elkaar. Zelfs nog nu God ons kleding heeft gegeven ter vervanging van die nutteloze vijgenbladeren. Ik voel me zo kwetsbaar, niet alleen aan de buitenkant, maar vooral ook vanbinnen. Ik had er nog nooit over nagedacht hoe Adam mij zou zien; ik wist gewoon dat hij van mij hield en dat hij mij het mooiste vond dat hem overkomen was. Maar nu vraag ik me geregeld af of hij wel werkelijk van me houdt. Zou hij wensen dat God mij niet aan hem had gegeven?

INLEIDING

In Eva zien we de kwetsbaarheid die over ons vrouwen gekomen is sinds de zondeval. We zijn niet meer zeker van onszelf, twijfelen over hoe we overkomen bij anderen, weten niet altijd of we wel of niet geliefd zijn, voelen ons zo onzeker. Door dit alles zijn we op zoek naar bevestiging en ook daarin kunnen we weer zulke kromme wegen lopen.

Vroeger droeg ik contactlenzen totdat ik ze op een avond uitdeed en het in mijn rechteroog donker werd. Ik zag niets meer. Die nacht sliep ik weinig en elk uur deed ik het licht aan, maar nee, het bleef donker in mijn rechteroog. ’s Morgens vroeg zat ik als eerste bij de oogarts en wat bleek? Mijn contactlens was beschadigd en ik had daarmee in mijn oog gesneden. Zalven en een lapje ervoor zou genezing moeten brengen. Gelukkig het licht kwam terug. Wat ik hiermee wil zeggen is dat ons zicht belemmerd wordt door foute lenzen. Ze maken je kapot. Hoe vaak kijken wij door foute lenzen? In deze studie komen 6 leugens aan bod die misschien ook in jouw leven voet aan grond hebben gekregen doordat je door een foute lens keek! Foute lenzen maken het donker in je leven.

1. Ik ben niets waard

Bij een onderzoek gaf 42% van de vrouwen aan in deze leugen te hebben geloofd. Het is een krachtige leugen die vaak geworteld is in een uitspraak uit je jeugd. Velen hebben als kind de ervaring gehad waardeloos te zijn door iets wat tegen of over hen gezegd is (je bent te dik, dom, onnozel, kunt ook niets, etc.) en dit zinnetje (of soms een heel kinderleven van vernedering) heeft zich vastgezet in hun denken. Men is in deze leugen gaan geloven en gaat zich er uiteindelijk ook naar gedragen. Herken je het patroon dat je tot gebondenheid brengt? Gebonden en afhankelijk geworden van het oordeel van anderen. De hele familie kan zeggen dat je er leuk uitziet, maar wanneer één familielid je iets anders laat voelen, ben je helemaal ondersteboven. Waarom? Omdat je je waarde laat vaststellen door wat anderen over je zeggen of denken. Dit is een probleem, want je zult nooit voldoende bevestigingen ontvangen om je negatieve ervaringen te compenseren.

Het is alleen de waarheid die je vrijmaakt en de waarheid is: je bent waardevol, want je bent Gods schepsel (Ps. 139) en God had Zijn eigen Zoon voor ons over (Rom. 5:6-11). Hij heeft ons betaald met zijn kostbaar bloed; dat is het prijskaartje dat aan ons hangt.  In 1 Petr. 2:4 lezen we heel mooi hoe Jezus hierin stond. Hij was door mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar! De waarheid is dat we kostbaar zijn voor God en dat geen ander mens ons die waarde kan afnemen.

2. Ik moet mijzelf leren liefhebben

Wanneer je een christelijk damesblad openslaat of in de christelijke boekwinkel eens langs de populaire zelfhulpboekjes gaat, kom je het zeker tegen. Een oproep om eerst jezelf lief te hebben voordat je kan uitreiken naar anderen. In onze maatschappij is een laag zelfbeeld een veel voorkomende diagnose. Werken aan een goed gevoel van eigenwaarde is een doel wat je veel tegenkomt, zowel in het onderwijs als in de hulpverlening. Het voorschrift dat de wereld ons geeft is: ‘je moet leren jezelf lief te hebben’. Deze populaire psychologie heeft ook zijn plaats weten te verwerven in christelijke kringen. Een aantrekkelijk mantra dat goed in het gehoor ligt in een cultuur vol met mensen die op zoek zijn naar manieren om zichzelf beter te voelen. Het moeilijke is dat deze leugen niet de polaire tegenstelling van de waarheid is; het is meer een verdraaiing van de waarheid.

De waarheid is dat we geschapen zijn naar het beeld van God, dat Hij van ons houdt en dat we kostbaar zijn in Zijn ogen. Deze waarde hoeven we onszelf niet toe te schrijven, maar ontvangen we van Godswege. We hoeven onszelf niet te vertellen hoe lief we wel niet zijn. Integendeel, Jezus leerde ons: ‘Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven’ (Joh. 12:25).  Volgens de Schrift houden we juist ontzettend veel van onszelf en het punt dat Jezus maakt wanneer Hij zegt dat we onze naaste moeten liefhebben zoals onszelf, is dat we van nature onszelf gewoon liefhebben. Van nature houden we van onszelf, maar niet van anderen. Wij letten constant op onszelf, en het feit dat we zo gemakkelijk gekwetst worden komt niet doordat we onszelf niet liefhebben, maar juist doordat we onszelf liefhebben! Wanneer we niet van onszelf hielden, zou afwijzing of onrecht ons niet zo raken. Feit is dat we onszelf niet haten en dat het ook niet nodig is onszelf te leren liefhebben. We moeten leren onszelf te verloochenen (Matt. 16:24) zodat wij werkelijk kunnen doen hetgeen we niet van nature zouden doen: God en onze naasten liefhebben. Onze nood is niet dat wij moeten leren onszelf meer lief te hebben, maar dat wij Zijn ongelooflijke liefde voor ons mogen zien en Zijn ontwerp en doel voor onze levens mogen accepteren. Dan zullen we niet op onszelf gericht zijn, maar mogen we uitreiken naar anderen en kanalen van Zijn liefde zijn.

3. Ik kan er niets aan doen dat ik zo ben

Dit is een veel voorkomende leugen, waarin iedereen wel eens geloofd heeft. We zien dingen in ons leven die ons niet aanstaan of waarvan we weten dat ze voor Gods ogen niet kunnen bestaan. In plaats van zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen voor onze keuzes, gedrag of houding, hebben we 101 uitvluchten.

’t Is weer die tijd van de maand, ’t zijn mijn hormonen, mijn huis is te klein en iedereen werkt op mijn zenuwen en ga uit de buurt, in mijn familie werden problemen nooit uitgesproken en ook ik krop ze op, zowel mijn moeder als grootmoeder waren depressief, mijn moeder was nooit een echt voorbeeld voor mij, mijn ex vernederde mij altijd en hij verwoestte mijn zelfbeeld, etc. etc. …

Zo zijn het anderen of omstandigheden die gemaakt hebben dat wij zo handelen, we zijn maar slachtoffers. Iemand of iets anders is verantwoordelijk voor wie wij zijn; wij hebben geen controle meer. Deze leugen laat ons zonder hoop dat we ooit kunnen veranderen. Satan weet dat wanneer wij geloven dat wij er niets aan kunnen doen, we ook nooit zullen veranderen.

De waarheid is dat we een keuze hebben. Wanneer we een kind van God zijn, kunnen we ervoor kiezen God te gehoorzamen (Rom. 6:1-14 – want de zonde zal over u niet heersen). Door de kracht van Gods Geest kunnen we veranderd worden. Gal. 5:16 ‘Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.’

4. Ik heb mijn rechten

Ons vrouwen is verteld dat het opeisen van onze rechten het ticket naar geluk en vrijheid was. Sinds in de vorige eeuw vrouwen hebben gevochten voor onze rechten is er ook heel wat veranderd, maar het heeft niet altijd de beloofde voordelen gebracht. Feit is dat goede relaties niet worden gebouwd op het claimen van onze rechten, maar juist op het opgeven van onze rechten. Toch zijn wij allemaal kinderen van onze tijd en ademen we ook wij een ‘cultuur van waar we recht op hebben’ uit. We hebben het recht op geluk, op begrip, op liefde, op een bepaalde levensstandaard, op een goed huwelijk, op respect, op een goede nachtrust, op… En wanneer onze rechten moet voeten worden getreden, hebben we het recht om te protesteren. Kijk eens naar Jona. Jona voelde zich boos omdat dingen anders liepen dan hij wenste, maar God vroeg hem: ‘Ben je terecht in woede ontstoken?’

De waarheid is dat het opeisen van rechten je in gebondenheid zal brengen, maar dat het opgeven van rechten je vrijmaakt (Ps. 37:1-11).

5. Uiterlijke schoonheid is belangrijker dan innerlijke

Als christenvrouwen weten we wel dat onze uiterlijke schoonheid niet het belangrijkste is, maar beleven we dat ook zo? Onze cultuur is gericht op uiterlijke schoonheid. Mooie kinderen krijgen van iedereen aandacht, terwijl minder aantrekkelijke of dikke kinderen genegeerd worden. Deze aandacht voor uiterlijk schoon gaat al terug naar Eva. Die verboden vrucht was voor haar ‘een lust voor het oog’.  Het probleem was niet dat de vrucht er mooi uit zag – God had het zo gemaakt. Het probleem was ook niet dat Eva ervan genoot en de schoonheid van Gods schepping apprecieerde. Het probleem was dat Eva overmatige aandacht schonk aan uiterlijke schoonheid en van daaruit handelde. Het is een verleiding uiterlijke schoonheid te plaatsten boven innerlijke schoonheid. Het ironische is dat uiterlijke schoonheid ook nooit te bereiken lijkt – fotomodellen blijven nog altijd aan hun lichaam sleutelen, het ideaal lijkt onbereikbaar. Het geloven in deze leugen brengt vele akelige gedragingen naar boven: vergelijken, jaloezie, concurrentie, seksverslavingen, eetproblemen, onbescheiden kleding, flirtgedrag, etc. Hoe word je bevrijd uit deze gebondenheid?

Alleen de waarheid kan je vrijmaken en Gods woord vertelt ons de waarheid: uiterlijke schoonheid is van voorbijgaande aard, maar innerlijke schoonheid blijft voortbestaan.  Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HERE vreest, die zal geprezen worden. (Spr. 31:30). Uw sieraad is de verborgen mens van uw hart (1 Petr. 3:3-5).

Dit betekent niet dat uiterlijke schoonheid zondig is of dat het verkeerd is er goed uit te willen zien. Wat fout is, is overmatige aandacht aan uiterlijke schoonheid te geven en/of innerlijke schoonheid te negeren. Een van de strategieën van satan is om ons van het ene uiterste in het andere uiterste te krijgen. Maar het is ook niet goed totaal geen aandacht aan je uiterlijk te geven en zo Gods schepping te kort te doen. Laat in je spraak, gelaat en gewaad zien dat je een dochter van de Koning bent. Je uiterlijke verschijning mag een afspiegeling zijn van wie je van binnen bent.

6. Ik zou niet met onvervulde verlangens behoeven te leven

In onze maatschappij zijn we het gewoon dat er voor alles een instant oplossing is. En wanneer we geen verlangens hebben, worden ze wel in ons opgewekt door de magazines in de supermarkt, door reclame op tv of de balken die op internet op ons scherm verschijnen. Wanneer je het je niet kan veroorloven, dan heb je altijd nog het krediet.

Deze leugen kan ook onze relaties kapot maken en ons veel hartzeer veroorzaken. Deze leugen heeft ontelbare vrouwen ertoe verleid hun lichaam weg te geven in de hoop op een einde aan eenzaamheid. Het heeft gehuwde vrouwen ertoe verleid vervulling te zoeken in de armen van een andere man die meer aandacht voor haar gevoelens leek te hebben. Het heeft veel jonge mensen ertoe verleid hun trouwbeloften te geven omwille van de verkeerde redenen. Het heeft veel van die gehuwde echtparen ertoe verleid naar de rechtbank te gaan om hun geloften ongedaan te maken.

De eerste waarheid is dat wij altijd onvervulde verlangens zullen hebben (Rom. 8:23). Wanneer alles hier vervuld zou zijn, zouden onze harten ook nooit naar een beter leven bij Jezus verlangen. Het zijn overigens niet onze verlangens die verkeerd zijn, maar de eis dat onze verlangens stante pede vervuld moeten worden. Of het vervullen van onze verlangens op onwettige manieren.

De tweede waarheid is dat onze diepste verlangens nooit vervuld kunnen worden door enig persoon of ding. Mensen zullen ons teleurstellen (Ps. 146:3), ze verhuizen, veranderen of sterven. Dingen kunnen verbranden, breken of gestolen worden. Er is ook geen enkele man op aarde die de diepste verlangens van een vrouwenhart kan vervullen.

SLOT

We hebben gezien dat een gebrekkig zicht op Wie God is, resulteert in een gebrekkig zicht op onszelf. Verleiding op deze cruciale gebieden beïnvloedt de manier waarop wij leven. Leugens over God of onszelf geloven zal er ook toe leiden dat we misleid worden in ons denken over de zonde.  

GESPREKSVRAGEN

  1. Wat is het gevaar wanneer de focus ligt op het liefhebben van jezelf?

  2. Welke bijbelse raad zou jij aan een gelovige geven die strijdt met een bepaalde zonde en zegt ‘ik kan gewoon niet veranderen’?

  3. Het opgeven van je rechten. Wat zegt dat jou en hoe ga je daar mee om?

  4. Waar besteed je meer tijd aan: je uiterlijke verzorging of je innerlijke opbouw?

  5. Hoe ontwikkel je innerlijke schoonheid?

  6. Waarom laat God ons leven met onvervulde verlangens?

Download de studietekst

Studie gebaseerd op Nancy Leigh DeMoss, Lies women believe and the Truth that sets them free, Moody publishers, 2001, 2018. Met toestemming vertaald en bewerkt