II - Leugens die vrouwen geloven over God

 

 

annie-spratt-691942-unsplash.jpg

 

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.        Joh. 10:10

________________________________________________________________

Gisteren wist ik het allemaal nog zo goed, maar nu? Hij schijnt echt niet meer dezelfde God te zijn die elke avond met ons wandelde. Als Hij zo goed is, waarom stopte Hij me dan niet toen ik met de slang in gesprek ging….? Waarom stopte Hij me niet toen ik die vrucht at…? Waarom had Hij dat fruit eigenlijk zo aantrekkelijk gemaakt? En waarom stond die boom daar? En waarom vond Hij het nu zo erg dat we die vrucht aten…?

Hij lijkt zo ver weg. Ik ben bang van Hem. Hij heeft gezegd dat we zouden sterven als we van die boom aten. Dat is eigenlijk wel een akelig strenge straf – ’t was toch maar een eerste overtreding? Akelig streng. Vandaag heeft Hij ons gezegd Eden te verlaten. Waarom geeft Hij ons geen tweede kans? Geeft Hij er eigenlijk wel om wat er met ons gebeurt? Het is allemaal zo’n chaos. Kan God niets doen?

INLEIDING

In deze studie bekijken we een eerste groep van 6 leugens. Geen leugens die ongelovige vrouwen geloven, maar juist leugens waar wij als christenvrouwen regelmatig intrappen. Je zult ze vast niet allemaal geloven, maar wees op je hoede. Een eerste reactie zal vaak zijn: ‘oh, dat geloof ik niet’. Eén van de strategieën van satan is ons te verblinden. Misschien WEET je die waarheid ook wel, maar GELOOF je ‘m ook? Je kunt het wel weten, maar wanneer uit je manier van leven (je keuzes, je prioriteiten, je reactie op pijn) niet blijkt dat je ’t ook gelooft, leef je nog in de leugen. Sommige leugens zijn zo verleidelijk, het lijken bijna waarheden. Het zijn dan ook geen complete leugens, maar halve waarheden. En we kennen het spreekwoord…

1.      God is niet echt goed

Natuurlijk geloven we dat niet. We weten wel beter: God is goed! We weten het zo goed, maar het kan gebeuren dat je het wel weet, maar dat het daarbij blijft. Het is heel belangrijk dat deze waarheid diep in je leven geworteld is, zodat de leugen geen kans krijgt. Deze leugen is vaak de basis achter een verkeerd denken over het karakter van God. Ook is dit de leugen die Satan gebruikte om Eva te verleiden. God had hen zo gezegend: hen een heel paradijs gegeven om van te genieten. Toen de Satan Eva wilde verleiden deed hij dat door in haar een zaadje van twijfel aan de goedheid van God te planten. Gen. 3:1: ‘Is het echt zo dat God gezegd heeft…’ M.a.w. God is toch niet zo goed…

Wanneer er stormen, teleurstelling of pijn ons leven binnenkomt, wanneer we mensen verliezen die ons lief zijn, wanneer dingen niet zo gaan als dat wij gehoopt of gepland hadden, zal satan ons proberen te verleiden door ons te laten afvragen: ‘Is God echt goed? Als Hij goed is, zou Hij dit toch niet toelaten?’ of ‘Waarom neemt Hij dit goede van mij af?’ In deze gevallen wereld waar (burger)oorlogen, genocide, hongersnood en natuurrampen een realiteit zijn, zal de verleider altijd proberen God in een negatief daglicht te stellen. ‘Hoe kan God echt goed zijn wanneer…..?’ Eens we twijfelen aan de goedheid van God bevinden we ons op een hellend vlak. Wanneer we denken dat wij het beter weten dan Hij, dan maken we al snel onze eigen beslissingen over wat goed en fout is.

De waarheid is: God is goed. Of Zijn keuzes ons nu goed lijken of niet, of we het voelen of niet, God is goed! Wanneer deze waarheid diep in je hart geworteld is, kan het je hart beschermen. Kan het je behoeden voor twijfel aan de goedheid van God. Ps. 119:68 U bent goed en U doet goed.

2.     God houdt niet van mij

Deze leugen is vaak gerelateerd aan de vorige. Opnieuw zullen we niet gauw toegeven dat we in deze leugen geloven. Natuurlijk houdt God van mij. Helaas is er voor veel vrouwen vaak een knoop in de relatie tussen wat ze met hun verstand weten over God en wat ze ervaren in hun leven. En daarin ligt een groot probleem: we vertrouwen eerder op wat we VOELEN dan op wat we WETEN dat de waarheid is.

Eenzaamheid, afwijzing, kinderen/familie die geen contact meer zoeken en we kunnen al snel het gevoel krijgen: ‘Niemand houdt van me, … zelfs God niet.  Als Hij van mij zou houden, zou ik me niet zo alleen en ongeliefd voelen’. We zeggen dit niet hardop, maar dat is hoe we ons kunnen voelen. Zo wordt er een zaadje in ons geplant dat kan gaan groeien en vroeg of laat zullen we ons hiernaar gaan gedragen en eindigen we in gebondenheid. Het is niet iets kleins, want deze leugen heeft effect op elk ander gebied, vooral in onze relaties.

De waarheid is God houdt van ons! Of je het nu voelt of niet, ongeacht wat je hebt gedaan, ongeacht je afkomst. Hij houdt van je niet omdat jij Hem behaagt, niet omdat jij zo’n vriendelijke vrouw bent, niet omdat je ….., maar omdat Hij Liefde IS. Wij verdienen het niet en zouden het nooit kunnen verdienen. Rom. 5:6-10 zegt: Hij had ons lief toen wij nog vijanden waren. Ondanks onze vervreemding van Hem, hield Hij van ons en zond Zijn Zoon om voor ons te sterven. Hij heeft ons lief van eeuwigheid tot eeuwigheid. Er is niets dat ik kan doen om Zijn liefde te verminderen en er is niets dat ik kan doen om Zijn liefde voor mij te vermeerderen.

3.     God is net zoals mijn vader

Het beeld dat vrouwen van God hebben is vaak beïnvloed door de mannen in hun leven, vooral door hun vaders. Ons beeld van God kan door mannen positief of negatief beïnvloed worden. Wanneer je gezegend bent met een liefhebbende, betrokken en trouwe vader is het gemakkelijker voor je je hemelse Vader te vertrouwen en Zijn liefde te ontvangen. Helaas hebben veel vrouwen een tegenovergestelde ervaring: zij hadden een afwezige, harde, mishandelende, wrede, dominante vader die niet in staat was zijn liefde te tonen.

Gelukkig, onze God is niet zoals één van deze vaders. Zelf de meest wijze en vriendelijke aardse vader is maar een flauwe afschaduwing van onze hemelse Vader. Daarom is het zo belangrijk dat ons beeld van God niet wordt bepaald door andere mannen in ons leven. Wanneer je wilt weten hoe God werkelijk is, moet je naar het Woord gaan. Hebr. 1:3: ‘Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid’ De God van de Bijbel is een meelevende, liefhebbende, geduldige, barmhartige en genadige Vader (Ps. 103:8).

Dat betekent niet dat Hij ons alles geeft wat wij wensen.

Dat betekent niet dat wij Zijn besluiten altijd zullen begrijpen.

Dat betekent niet dat Hij nooit zal toestaan dat wij pijn lijden. Hebr. 12:10

4.     God is echt niet genoeg

Net zoals met de vorige drie leugens, durven we dit ook vast niet uit te spreken. Hij is genoeg, dat weten we. Beseffen we dat ook wanneer bezig zijn met ons dagelijks werk? Als het erop aankomt, geloven we vaak niet dat Gods Woord voldoende is om met onze problemen af te rekenen. Het kan iemand anders misschien wel helpen, maar het biedt geen oplossing voor mijn problemen, voor mijn noden, voor mijn ingewikkelde relaties, voor mijn situatie. Ik heb Gods Woord nodig plus nog zoveel meer raadgevende boeken, plus mijn vriendinnen, plus hulpverleners, plus een goede echtgenoot, plus gehoorzame kinderen, plus een baan die genoeg oplevert, plus een huis met alles erop en eraan. Geloof je werkelijk dat wanneer je God hebt, je genoeg hebt, of ben je meer als de vrouw die haar man steeds maar vertelde dat ze alleen op God moesten vertrouwen, maar direct daarna naar haar vriendin liep om hun huwelijk of financiële situatie te bespreken? Of die direct daarna de kast maar weer indook op zoek naar iets eetbaars als troost?

De waarheid is: God is genoeg! Ps. 23:1 De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

5.     Gods wegen zijn te beperkend

De Bijbel leert ons dat Gods wetten goed voor ons zijn en ons beschermen. Gehoorzaamheid is de weg naar vrijheid.  Joh. 10:31 zegt Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen.’ Satan probeert ons te laten geloven dat Gods wetten een last zijn, dat zij onredelijk zijn, oneerlijk en dat wanneer we Hem gehoorzamen we er ellendig aan toe zullen zijn, niets meer mogen en geen plezier meer zullen hebben. Ook in het paradijs richtte satan de aandacht van Eva op die ene beperkende maatregel. Het motto van de verleider is: ‘Doe het op jouw manier, niemand heeft het recht jou te vertellen wat te doen of niet te doen’. Sindsdien doen we het op onze manier en denken we dat we vrij zijn. Maar we zijn niet vrij, want we zijn volledig gebonden aan de gevolgen. Jer. 2:19 ‘Uw eigen kwaad straft u en uw eigen afdwalingen bestraffen u.’ Het niet gehoorzamen van Gods geboden brengt altijd strijd en hartzeer.

6.     God moet mijn problemen oplossen

Deze manier van denken is schadelijk op twee vlakken. Ten eerste verlaagt dit denken God tot een soort van kosmisch genie die alleen maar bestaat om ons te behagen en ons te dienen. U vraagt, wij draaien. Een herder die ons volgt en op ons wacht en elke keer in actie komt als wij aan de bel trekken. Door in deze leugen te geloven zullen we gedesillusioneerd en teleurgesteld raken in God.

Ten tweede suggereert deze leugen dat het doel in ons leven is om vrij te zijn van alle problemen, om ons te ontdoen van alles wat moeilijk of onplezierig is. In onze maatschappij denken we dat we recht hebben op een goed leven zonder moeilijkheden, alles moet opgelost worden. Overal hebben we pillen voor. Vinden we onze baas niet meer leuk, dan zoeken we een andere baan. Vinden we onze kerk niet meer leuk, dan zoeken we een andere kerk. Is onze echtgenoot ongevoelig, verslaafd aan zijn werk of sport en is hij niet meer degene met wie je trouwde, dan zoek je een ander. Zien de mannen je niet, dan kleed je je wat uitdagender. Voor veel mensen is het christelijk geloof niet meer dan een manier om hun problemen op te lossen. Bid en geloof en God zal je alles schenken; je zult genoeg geld op je rekening hebben, genezen van je ziekten, je niet meer alleen voelen, je zult direct overwinning over zonden kennen, nooit meer hoeven te strijden tegen slechte gewoonten en je zult voor altijd gelukkig en gezond zijn…. Deze leugen verklaart waarom veel christenvrouwen boos, verbitterd en gefrustreerd zijn. Zij dachten dat als zij in Jezus geloofden, naar de kerk gingen en een ‘goed christelijk leven’ leidden, hen al deze problemen niet zouden overkomen.

De waarheid is dat leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden je inderdaad behoedt voor veel problemen die de natuurlijke gevolgen zijn van een leven los van God. Maar dat betekent niet dat degenen die Christus volgen geen problemen meer tegen zullen komen.

De waarheid is: het leven is moeilijk. We leven in een gevallen wereld. Zelfs degenen die verlost zijn hebben een sterfelijk lichaam en hebben te maken met de realiteit van verleiding en zonde, ziekte, verlies, pijn en dood. Wanneer je christen bent, leef je niet in een soort van hemels cocon waarin je immuun bent voor pijn. Totdat God alle dingen zal herstellen, zullen er tranen, verdriet, druk en problemen zijn.  Het goede nieuws is dat God in al deze problemen erbij is. Ps. 46:2 ‘Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden’. Het betekent niet dat Hij met een toverstafje al onze problemen verwijdert, maar Hij gebruikt druk en problemen om onze levens te vormen en ons gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus, die ‘gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat Hij heeft geleden’ (Hebr. 5:8).

Wij willen graag dat God al onze problemen oplost. Maar in plaats daarvan zegt God dat Hij een doel heeft met onze problemen. Hij wil jouw problemen gebruiken om jou te veranderen en om Zijn genade en kracht aan de wereld te kunnen tonen. Dat is de waarheid en de waarheid die maakt vrij!

 GESPREKSVRAGEN

  1. Hoe kun je volgens Psalm 34:9 en 106:1 op de goedheid van God reageren?
  2. Hoe kan Romeinen 8:28-39 je helpen in pijnlijke of moeilijke situaties? Wat leren deze verzen ons over Gods goedheid?
  3. Hoe kan je leven vanuit de realiteit van Gods liefde zelfs op dagen dat je Zijn liefde niet voelt?
  4. Benoem een paar praktische zaken die jou kunnen helpen minder afhankelijk te zijn van aardse, tijdelijke zaken.
  5. Beschrijf een tijd dat jij besloot je eigen ding te doen in plaats van God te gehoorzamen. Wat gebeurde er?

 Download de studietekst

Studie gebaseerd op Nancy Leigh DeMoss, Lies women believe and the Truth that sets them free, Moody publishers, 2001, 2018. Met toestemming vertaald en bewerkt.