I - Leugens die vrouwen geloven

Leugens die vrouwen geloven en de Waarheid die hen vrijmaakt

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.      

Joh. 10:10 

lizzie-254534-unsplash.jpg

INLEIDING

Dit is de eerste studie in een reeks studies voor vrouwen. Deze studies zijn gebaseerd op het boek ‘Lies Women Believe and the Thruth That Sets Them Free’. Nancy Leigh Demoss schreef dit boek in 2001 en in 2018 is er een herziene versie uitgekomen. Met toestemming van de uitgever, Moody Publishers in Chicago, mogen we deze studies waarin het boek is samengevat op onze website publiceren.

Nancy bespreekt in dit boek 40 leugens waarin vrouwen vaak verstrikt raken. Zij legt ze bloot en schetst ons de waarheid die ons vrij zal maken. Natuurlijk is deze lijst van 40 leugens geen volledige lijst van leugens waarin wij vrouwen gemakkelijk trappen, er zijn vast nog veel meer leugens. De vader der leugen is creatief en weet altijd wel het zwakke plekje bij jou te vinden. Toch zul je bij het bestuderen van deze 40 leugens bepaalde patronen gaan herkennen en zul je misschien de leugen eerder kunnen ontmaskeren. Deze studies zullen je leven niet ineens vergemakkelijken, maar we hopen dat ze je dicht bij Jezus brengen. Hij is degene die jou het leven en de overvloed kan geven.

DE MACHT VAN DE WAARHEID

Jezus wil ons een leven geven vol hoop, vreugde, vrede, liefde, vertrouwen, tevredenheid, dankbaarheid, stabiliteit, zodat je een stralende ster mag zijn voor de wereld om je heen (Dan. 12:3). Helaas is de realiteit vaak anders en ook als christenvrouwen kunnen we ons leven ervaren als overleven, zijn we oververmoeid, gestrest of lijden we aan een burn-out. We kunnen leven onder een druk van schuld en veroordeling, gebonden zijn door ons verleden, gebonden zijn door vrees voor mensen, emotioneel geblokkeerd zijn of problemen hebben met het gebruik van voedsel. Het christenleven is geen magische formule en belooft ons ook geen afwezigheid van pijn en moeilijkheden. Maar het kan ons wel met al deze moeilijkheden als afwijzing, verlies, teleurstelling, wonden en zelfs de dood doen omgaan in vrijheid en ware vreugde.

KEN JE VIJAND

We gaan terug naar de plaats waar al onze problemen begonnen: de hof van Eden. Het begon allemaal met een leugen van de vijand. Het is deze vijand die ons nog altijd probeert te verleiden en alleen door het kennen van de Waarheid zal je de leugen kunnen ontmaskeren. Waarom is het de vrouw die werd misleid? Tweemaal in het Nieuwe Testament wordt benadrukt dat het Eva was die misleid werd en niet Adam (2 Kor. 11:3; 1 Tim. 2:14). Sommigen zeggen dat een vrouw vatbaarder voor misleiding zou zijn. Anderen zeggen dat toen Eva onder de geestelijke bescherming van Adam uit was, zij gemakkelijker misleid kon worden. Hoe dan ook als zondige, gevallen vrouwen zijn wij gevoelig voor misleiding. Het lijkt Satans strategie te zijn dat hij ook graag vrouwen aanvalt met zijn misleiding. Hij weet dat als hij ons vrouwen ingepakt heeft, wij de mannen om ons heen zullen beïnvloeden om te zondigen en onze zondige keuzes zullen een patroon neerzetten voor de volgende generaties.

Nancy Leigh DeMoss: “Ongeacht de bron, elke keer wanneer we informatie ontvangen die niet in overeenstemming is met Gods Woord kunnen we er zeker van zijn dat Satan ons probeert te misleiden en te vernietigen. Wat we lezen of horen kan juist klinken, kan juist voelen, kan juist lijken – maar wanneer het in tegenstelling is met het Woord van God, is het niet juist….. Het ziet er allemaal zo goed uit, het voelt zo goed, het lijkt zo onschuldig. Maar we eindigen in slechte relaties, diep in de schulden, woede, frustratie, voelen ons beetgenomen en zijn overweldigd. We zijn misleid.”

ONDERKEN HET PATROON

Elke zondige daad begint met een leugen. Er zijn geen onschadelijke leugens. We kunnen onszelf niet blootstellen aan het valse, misleidende denken van de wereld en daar ongeschonden uitkomen. Het patroon is altijd hetzelfde en het gaat van misleiding tot slavernij. Je raakt niet in één nacht gebonden door de leugen, maar het is een sluipend proces.

 1. Luisteren naar de leugen – op zich is luisteren naar een leugen niet fout, maar het kan leiden tot ongehoorzaamheid. Het is zo belangrijk om voorzichtig te zijn met hetgeen waarmee je je gedachten en hart vult. Eva luisterde naar de slang en nam geen afstand, maar ging het gesprek met de slang aan.

 2. Overpeinzen van de leugen – Je neemt geen afstand van hetgeen je gehoord hebt, maar neemt het mee in je hart. Je denkt: ‘Misschien is het toch wel zo…?’ Vergelijk het met tuinieren – het zaad (de leugen) is gezaaid en wordt in deze fase bemest en bewaterd. Er wordt zand in je ogen gestrooid en je wordt blind voor de waarheid.

 3. Geloven in de leugen – het gezaaide schiet wortel en groeit. Eva geloofde hetgeen de slang zei, ondanks dat het in tegenspraak was met Gods waarheid.

 4. Handelen naar de leugen – het gegroeide draagt vrucht. Leugens geloven leidt tot zondig gedrag. Eva nam en at.

“Van dat moment af (de hof van Eden) tot nu toe, heeft Satan misleiding gebruikt om onze gevoelens te winnen, onze keuzes te beïnvloeden en onze levens te verwoesten. Op de een of andere manier is elk probleem dat we in deze wereld hebben de vrucht van misleiding – het gevolg van het geloven van of in iets dat eenvoudigweg niet waar is”.

WAARHEID MAAKT VRIJ

“Satan is een machtige vijand. Zijn belangrijkste wapen is misleiding. Zijn leugens zijn machtig. Maar er is iets machtiger dan de leugens van Satan – en dat is de Waarheid.” Jezus zegt in Johannes 8:31-32: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Vrijheid betekent in onze tijd vaak dat je vrij bent om te doen en laten wat je wilt. Dat is niet wat Jezus met vrijheid bedoelt. Wat Jezus met deze vrijheid bedoelde lezen we in de rest van het hoofdstuk.  We lezen dat vrijheid het tegenovergestelde is van ‘een slaaf van de zonde zijn’ (vers 34). Vrijheid is daar waar Gods woord een plaats krijgt (vers 37). Vrijheid is daar waar Gods woord in acht wordt genomen (vers 51).

De waarheid zal je vrijmaken, lezen we in vers 32. Wat of Wie is de Waarheid die ons vrijmaakt? Het antwoord op die vraag lezen we al een aantal verzen verder: het is de Zoon die je vrijmaakt, alleen dan zul je werkelijk vrij zijn (vers 36). En vanuit het bekende vers in Joh. 14:6 weten we dat Jezus Zelf de Waarheid is. Hij is het die ons vrijmaakt. Hij roept je niet alleen tot bekering, maar ook tot heiliging. Na ontvangen genade word je opgeroepen vast te blijven staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en ja niet opnieuw met een juk van slavernij te laten belasten (Gal. 5:1)

Er kunnen ook na je bekering nog zonden in je leven zijn die jou opnieuw een juk van slavernij opleggen. Die jou in een staat van twijfel, wanhoop, onrust en onzekerheid brengen. Natuurlijk, Satan doet niets liever. Hoe kun je nu vast blijven staan in de vrijheid waarmee Christus jou heeft vrijgemaakt? De schrijfster van het boek ‘Lies Women Believe’ benoemt hiervoor 3 stappen:

 1. Identificeer je zondige gedrag of het gebied van gebondenheid in je leven

 2. Identificeer de leugen die aan de wortel van dat gedrag ligt

 3. Vervang de leugen door de Waarheid

Romeinen 12:2 roept ons hiertoe op. ‘Word hervormd door de vernieuwing van je denken’. Leugen eruit, waarheid erin. ‘Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt’ (2 Tim. 2:15). Wat een opdracht. Maar wat een bemoediging en troost te weten dat we er niet alleen voor staan. God heeft ons niet als wezen achtergelaten, maar heeft ons de Geest van de waarheid gegeven (Joh. 14:15-17) Die ons de weg zal wijzen (Joh. 16:13). Wat mooi ook om te weten dat Jezus voor ons bidt. ‘Heilig hen door Uw waarheid’, bidt Hij (Joh. 17:17). Dan lezen we in Psalm 51 dat God vreugde vindt in die waarheid in ons binnenste (vers 8). De leugen in je leven vervangen door de waarheid is leven tot eer van God. Zo te leven brengt Hem alle glorie en eer.

WANDEL IN DE WAARHEID

Een kenmerk van onze cultuur is dat er geen waarheden meer zijn. Ieder heeft zijn persoonlijke waarheid. Wat waar is voor mij, hoeft niet zo te zijn voor jou, dicteert onze cultuur ons. Er zijn geen absolute waarheden meer. Dat lijkt op het eerste zicht erg tolerant, maar is een denken die ons uiteindelijk in duisternis brengt. Er zijn veel voorbeelden te noemen van leugens en misleidingen die door onze maatschappij als waarheid worden aangenomen. Denk alleen maar aan hoe men levens van ongeboren kinderen met afwijkingen waardeert, of hoe men de rol van het moederschap onderwaardeert. Laten we hierin het voorbeeld van de mensen in Berea volgen (Hand. 17:10-12). Zij onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.

SLOT

De komende studies komen er steeds een aantal leugens naar voren die wij als vrouwen zo vaak omhelzen. Deze leugens zullen met het Woord van God worden ontmaskerd.

Voor nu sluiten we af met een citaat van Bonhoeffer:

‘Vrijheid ligt niet in verheven gedachten, alleen in het doen. Aarzel niet langer, ga de storm in en handel, gedragen door Gods Woord en je geloof. Juichend zal je ziel de vrijheid ontvangen.’

 

GESPREKSVRAGEN

 1. Waarom dacht Eva dat het aanbod van Satan een goed aanbod was?

 2. Wat zeggen de volgende verzen over Satan en de manieren waarop hij te werk gaat? Joh. 8:44; 2 Kor. 4:4 ;2 Kor. 11:14; Ef. 6:11-12; 1 Petr. 5:8

 3. Hoe komt het dat Satans leugens vaak zo goed en aantrekkelijk lijken?

 4. Welke vorm nemen zijn verleidingen aan in onze cultuur?

 5. Hoe kan je het verschil kennen tussen waarheid en leugen? Hoe onderken je de verleiding?

    

Studie gebaseerd op Nancy Leigh DeMoss, Lies women believe and the Truth that sets them free, Moody publishers, 2001, 2018. Met toestemming vertaald en bewerkt.