Bid hen naar huis

Drie gebeden voor afgedwaalde kinderen

allen-taylor-491434-unsplash.jpg

Ik was eens het afgedwaalde kind—ik was de weg kwijt, ik was boos en ik had moeite om mijn identiteit te vinden. Aan de buitenkant was ik hardvochtig, maar van binnen had ik diepe pijn. De pijn van mijn keuzes verwoestte niet alleen mij, maar bracht ook hartzeer binnen onze familie; het brak de relaties met de mensen waarvan ik het meest hield.

Door Gods genade gaven mijn ouders niet op - al was dat wel het gemakkelijkst geweest. Maar in plaats van opgeven, vertrouwden zij mijn leven toe aan God. Zij waren dagelijks in gebed om mijn gebrokenheid en vochten in hun gebeden. Gebeden die God tenslotte verhoorde.

Ouders, wanneer je een opstandige zoon of dochter met een verhard hart (of het nu van buiten zichtbaar is of niet) op moet voeden, daag ik je uit om je wapenrusting op te nemen en om de geestelijke strijd die over hen raast te voeren. Doe dit met al je God-gegeven kracht, en weiger hun leven op te geven.

Ik moedig jullie aan om deze drie gebeden voor jullie afgedwaalde kinderen te bidden.

1.  Bid om een gebroken hart, wat de aardse prijs ook is.

Het is ongelooflijk moeilijk om voor iets anders voor onze kinderen te bidden, dan voor een makkelijk, succesvol leven, zonder pijn. Echter, als christelijke ouders moet ons belangrijkste gebed van eeuwigheidswaarde zijn. We moeten bidden om de verlossing van aards geluk of comfort. We moeten voor hen vechten in deze wereld vol tijdelijk vermaak, genot en vervaagde grenzen. We moeten hun leven toevertrouwen aan onze Heere, zelfs als het pad naar de zaligheid pijn met zich meebrengt.

Ik ben mijn ouders voor eeuwig dankbaar dat zij genoeg van mij hielden om voor mijn gebrokenheid te bidden, een gebrokenheid die zou leiden tot genezing.

En mijn weg van gebrokenheid had mij bijna gedood.

Na een zwaar verlies van mijn identiteit als atleet en verborgen misbruik, verloor ik de grip om mijn leven. Ik zocht identiteit en voldoening in alles, behalve Jezus. Toen destructieve ideeën mij tot diepere wanhoop leidden, verlangde ik te ontsnappen aan deze wereld. Uiteindelijk belandde ik in de bescherming van een ziekenhuis.

In die onopgesmukte, witte ziekenhuiskamer, werden de keuzes die voor mij lagen duidelijk: verpletterd worden door de last van mijn zonde of de gebroken stukken van mijn leven aan Zijn voeten brengen. Door Zijn genade bracht Hij mij op mijn knieën en sinds die tijd vernieuwt Hij die gebroken stukken.

Wij zullen alleen maar onbevreesd genoeg zijn om een gebed van gebrokenheid voor onze kinderen te bidden wanneer wij zelf gebroken zijn voor God.  Wanneer wij zelf Zijn liefde voor ons en onze kinderen vertrouwen. Alleen wanneer wij ons en onze kinderen volledig overgeven aan Hem kunnen wij bidden: "Vader, gebruik alles wat nodig is om mijn kind te redden van een eeuwigheid zonder U, ongeacht de prijs."

2. Bid tegen het verlangen van de vijand om je kinderen te hebben.

Er wordt een strijd gevoerd om het leven van onze kinderen. Wij moeten voor hen strijden, vooral wanneer blindheid hen weerhoudt om zelf te strijden.

Ik herinner mij dat mijn moeder mij vertelde over een moment dat ik bij haar in de keuken stond Ik was boos op de wereld en dat reageerde ik op haar af. Ze keek mij aan en zei moedig: "Ik vecht voor jou en ik laat de satan niet overwinnen in jouw leven." Nadat ze deze woorden gesproken had, zakte ik op de grond in elkaar en barstte in tranen uit.

Hoewel wij geen garantie hebben over de zaligheid van onze kinderen of een uitkomst die wij verlangen, wij mogen toch verzekerd zijn dat God trouw is aan Zijn beloften en dat Hij onze gebeden hoort. Eén van de grote wapens die God aan ouders gegeven heeft om tegen te aantrekkingskracht van de wereld en het gemene spelletje van de vijand te kunnen strijden is het gebed. Het gebed dat Christus deed voor Petrus: "Simon, Simon, ziet, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe; Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt; en u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders." (Lukas 22:31-32)

Hoewel Petrus een gelovige was en de kinderen waar wij voor bidden misschien geen gelovigen zijn, kunnen wij toch bidden tot God of Hij onze kinderen zal redden van de kracht van satan. Of Hij hen het geloof in Christus wil geven en of Hij hun leven wil gebruiken om het evangelie te bevorderen en andere gelovigen te versterken.

3. Bid hen specifieke delen uit de Schrift toe.

Zelfs als je kind niets te maken wil hebben met de waarheid en wanneer hij het haat om Gods Woord te horen, kan hij jou er niet van weerhouden om bepaalde bijbelgedeelten voor hem te bidden. Dit is nog zo’n sterk wapen dat God aan ouders gegeven heeft.

Mijn ouders hebben Psalm 18:17-20 voor mijn leven gebeden en ze hebben het vaak gebeden:

Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterkte vijand en van wie mij haatten, omdat zij machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang, maar de HEERE was mij tot steun. Hij redde mij, want Hij was mij genegen.

Het verbaast mij echt wanneer ik terugkijk en zie hoe getrouw God was dat Hij dit gebed verhoorde. Ik ging ten onder aan zelfvernietiging, misbruik door anderen, opstandigheid en een verdriet dat te diep was om destijds te begrijpen. In Zijn barmhartigheid trok God mij op uit vele diepe wateren en redde mij van mijn eigen vlees en de begeerte van satan over mijn leven.

Toen ik daar in een ziekenhuiskamer zat, en niet langer wilde leven, redde God mij. Hij zette mij in een ruime plaats en was mij genegen (ondanks mijn onwaardigheid). Hij is trouw gebleven aan dit gebed. Hij heeft mij vast gehouden toen ik door diepe wateren ging en Hij droeg mij door donkere dagen heen.

Ouders, hoe ver je kind ook van Jezus afgedwaald lijkt te zijn of welk pad ze nu ook bewandelen, jij kunt voor hun leven vechten met het krachtige wapen van Gods woord.

De kracht van een biddende ouder

De waarheid is, dat hoewel wij onze kinderen moeten onderwijzen en opvoeden en hoewel wij grenzen moeten stellen, wij toch geen controle hebben over hun hart. Uiteindelijk kan God alleen hun hart vullen met liefde voor Christus en hun ogen openen voor Zijn heerlijkheid en schoonheid.

Ik leer dit nu op een nieuw niveau en vanuit een ander perspectief, omdat ik nu tegen worstelingen met mijn eigen kinderen aanloop en ik vaak verleid word tot wanhoop. Maar we zijn niet hulpeloos en wij zijn nooit zonder hoop. Of onze kinderen nu jong zijn of oud, of ze nu een zacht hart hebben of een hart van steen, wij hebben de kracht van het gebed, Gods levende woord en een soevereine God die we kunnen vertrouwen.

Onze Vader in de hemel houdt er van om ogenschijnlijk hopeloze levens te nemen, een leven als het mijne eens was, en om Zichzelf als barmhartig en machtig te laten zien. Geef je kind het geschenk van gebeden en vertrouw erop dat God zijn of haar leven tot Zijn goede doel wil gebruiken – terwijl Hij in dit proces jou laat groeien en jou vernieuwt.

 

Sarah Walton en haar man wonen in Chicago samen met hun vier jonge kinderen. Sara blogt op setapart.net en is co-auteur van het boek Hope When It Hurts.

Dit artikel verscheen op 15 juni, 2017 op Desiring God (www.desiringgod.org) onder de titel ‘Pray them home’. Het artikel is met toestemming vertaald.