Seksualiteit

Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Spreuken 31:12

joanna-nix-443227-unsplash.jpg

Vandaag lezen we een mooie tekst over de bijzondere vrouw uit Spreuken 31. De vrouw die voor ons allen een voorbeeld is. Heel speciaal wil ik vandaag de tekst over de relatie met haar man eruit lichten. Ik geloof dat we onze man op veel verschillende manieren ‘goed’ kunnen doen. We kunnen onze liefde voor hem laten zien door voor hem te bidden; we kunnen onze liefde laten zien door geïnteresseerd te zijn in wat hem bezighoudt; we kunnen liefde laten zien door hem te ondersteunen, te respecteren en te bemoedigen. We kunnen onze liefde voor hem ook op een heel bijzondere manier uiten. Op een manier die speciaal gereserveerd is voor degene met wie we getrouwd zijn.

Als God voor het eerst man en vrouw samenbrengt, wordt het volgende in Genesis 2:24 geschreven: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.’ God zette het lichamelijk één worden in het centrum van het huwelijk. Ik denk dat wij als christenvrouwen ons heel vaak richten op gebed en bemoediging van onze mannen, maar het lichamelijke aspect moeilijker vinden. Te vaak wordt seks met onze man op de onderste plaats in ons prioriteitenlijstje gezet, of afgedaan als ‘niet echt nodig voor een goede relatie’; dat terwijl seksualiteit zo belangrijk is.

De Bijbel is vol lof over het ‘vieren van de liefde’ tussen man en vrouw. Er is zelfs een heel boek aan gewijd. Iedereen kan koken voor je man, iedereen kan met hem praten of naar hem luisteren, iedereen kan hem bemoedigen, maar dat ene, seks, dat kun alleen jij hem geven. Seksualiteit is heel belangrijk.

Vele onderzoeken geven aan dat seks met je man heel goed is voor geestelijk en lichamelijk welbevinden van zowel jou als je man. Een goede seksuele relatie met je man dient ook als bescherming van je huwelijk. 1 Korinthe 7:3-5 roept ons op om onszelf vrijwillig aan elkaar te geven, zodat de satan ons niet zal verzoeken. Vier de liefde tussen jou en je man, trek wat moois aan en zorg dat er een slot op je slaapkamerdeur zit.

 

Gebed

Heere, ik dank U voor de gave van seksualiteit. Ik bid U of U mij wilt helpen om mijn man ook in dit opzicht ‘goed te doen’.

Overgenomen uit '100 bemoedigingen voor moeders - met vreugde Gods roeping omarmen' van Marieke den Butter en Wilma Samyn, ISBN 9789088971327

Copyrights berusten bij uitgever Groen-Heerenveen, www.royaljongbloed.com. Overname - in welke vorm dan ook - alleen toegestaan na goedkeuring van de uitgever.