Vertrouwen

i-m-priscilla-234148.jpg

U bent het toch Die mij uit de buik hebt getrokken, Die

mij vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders borst lag.

Psalm 22:10

Er is bijna niets zo belangrijk in het leven van kinderen als ‘vertrouwen’. Basisvertrouwen, het vertrouwen dat volgens de Bijbel al heel jong geleerd wordt. David, geleid door de Heilige Geest, schrijft in Psalm 22 dat God hem dat vertrouwen gaf toen hij nog een klein kind was. Hij leerde het toen hij als baby of klein kind aan de borst van zijn moeder lag.

Als je je kind oppakt en voedt, is dat een leermoment in basisvertrouwen. De eerste 18 maanden zijn cruciaal in het leren van dit basisvertrouwen, zo zegt ook de moderne psychologie. Als je dit vertrouwen in deze maanden niet leert, is het heel moeilijk om dat later aan te leren. Sommigen zeggen zelfs dat het onmogelijk is. Wij kunnen onze kinderen het geloof niet geven, maar we kunnen onze kinderen met Gods hulp wel vertrouwen leren.

Een klein kind beseft niet bewust dat het vertrouwen leert, maar het ontbreken van vertrouwen heeft een negatieve invloed op de rest van zijn leven. In het Van Dale woordenboek wordt aan het woord ‘vertrouwen’ de volgende betekenis gegeven: ‘Het geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid.’

Is dat niet je hoop als moeder? Dat je kind zal geloven in jouw goede trouw en eerlijkheid en dat je kind door jou heen Gods goede trouw en eerlijkheid mag zien? In de Willibrordvertaling staat bij Psalm 22:10 het volgende: ‘U hebt mij uit de schoot gehaald, en veilig tegen de borst van mijn moeder gevlijd.’ Wat een mooi beeld. God laat je kind geboren worden en legt het als het ware dicht tegen je aan: ‘Hier, zorg ervoor moeder, Ik wil je kind vertrouwen leren als het dicht tegen je aan ligt.’

Wat een grote, prachtige taak hebben we dan als moeders. Tijd die je thuis met je baby of kleine kind doorbrengt, is geen verloren tijd of tijd die je beter had kunnen gebruiken. Het is een tijd waarin een basis gelegd wordt voor de rest van zijn leven.

Gebed

Dank U wel Heere, voor de hoge roeping die U mij gegeven hebt.

Geeft U mijn kind geloof in Uw trouw en eerlijkheid,

daarmee kan het zijn leven in!

 

Overgenomen uit '100 bemoedigingen voor moeders - met vreugde Gods roeping omarmen' van Marieke den Butter en Wilma Samyn, ISBN 9789088971327

Copyrights berusten bij uitgever Groen-Heerenveen, www.royaljongbloed.com. Overname - in welke vorm dan ook - alleen toegestaan na goedkeuring van de uitgever.