Een zachtmoedige en stille geest

De titel Sieraad voor God hebben we gekozen n.a.v. 1 Petrus 3:3-4. Daar zegt God door Paulus het volgende tegen vrouwen: 'Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks; het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn in de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.'

Het is ons verlangen vrouwen te bemoedigen in een levenswandel die kostbaar is voor God. Je sieraad is te vinden in de verborgen mens van je hart, het ligt in een zachtmoedige en stille geest. Dit sieraad is zichtbaar voor God én zichtbaar voor mensen. Het zal zichtbaar zijn in een levenswandel die vaak zo anders is dan de levenswandel van de wereld om je heen.

Een Sieraad voor God zijn is geen gemakkelijke weg. Het zal je zelfverloochening kosten. Misschien zal je moeten inboeten op comfort, of moet je steeds weer die extra mijl gaan; wellicht kost het je je slaap of je rustige avondje. Als vrouwen staan we hierin niet alleen. God wil ons die weg wijzen door zijn Woord en Zijn Geest. Maar ook mogen wij leren van heilige vrouwen uit het verleden (1 Petr. 3:5) die op God hoopten. En dat niet alleen, ook nu geeft God ons vrouwen om ons heen. Vrouwen van wie wij - in alle gebrokenheid - mogen leren een Sieraad voor God te zijn. In Titus 2 geeft Hij daartoe oudere vrouwen specifiek een opdracht. In de verzen 3-5 worden oudere vrouwen opgeroepen door het leven heen jongere vrouwen te onderwijzen. Zo mogen wij als vrouwen elkaar tot een hand en een voet zijn. Zo mag de waarheid van Gods woord over de roeping van vrouwen doorgegeven worden aan een nieuwe generatie.

Het is ons verlangen dat het leven van christenvrouwen het Woord van God mag sieren en mag meewerken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.