Ideeën voor bijbeltijd in je gezin

‘Ik zou in mijn gezin ook graag bezig willen zijn met huisgodsdienst, maar wat lees ik voor? Hoe begin ik?’

 Hier zijn wat ideeën voor je:

 Lees een Bijbelboek door

Lees een boek uit het Nieuwe Testament, hoofdstuk voor hoofdstuk. Wissel het daarna af met een boek uit het Oude Testament. Heb je kleine kinderen, lees dan per avond maar twee of drie Bijbelverzen. Vergeet niet - ongeacht de leeftijd van de kinderen - om vragen te stellen! Het houdt de aandacht van je kinderen vast.

Heb je al wat oudere kinderen, dan kun je elke avond een heel hoofdstuk lezen. Je kunt ook de Bijbel laten rondgaan aan tafel; iedereen leest twee verzen van het hoofdstuk. Zo wordt iedereen betrokken bij het Bijbellezen.

Wijsheid uit Spreuken

In een aantal maanden zijn er 31 dagen. Er zijn 31 hoofdstukken in Spreuken. Lees hoofdstuk 1 op de eerste dag van de maand, hoofdstuk 2 op dag twee van de maand, enzovoorts.

Lees bijpassende verzen over verschillende onderwerpen
Lees het boek Spreuken door en schrijf de Bijbelverzen onder de door jou gekozen thema’s op, bijvoorbeeld ijver, luiheid, eerlijkheid, zuiverheid, wijsheid, verstand/inzicht, omgaan met geld, overspel, de vreze des Heeren, gezelschap, enzovoorts. Als je het in een huisgodsdienst wilt hebben over zo’n thema, dan heb je de hierbij passende Bijbelverzen bij de hand om aan je kinderen voor te lezen.

De namen van God

Als je Gods Woord leest, let dan extra op alle namen van God. Elke naam van God toont een bepaald aspect van Zijn Persoon. Schrijf de naam op. Hieronder schrijf je gaandeweg al de Bijbelverzen op waarin naar deze naam van God wordt verwezen. Voorbeeld: de Goede Herder, Vredevorst, de Held, Vader, de Trooster, Jehovah Jireh (de Heere Die voorziet), Getrouwe.

Je kunt ook een concordantie gebruiken. Wanneer je onder de namen van God een aantal Bijbelverzen hebt geschreven, kun je deze oplezen tijdens de huisgodsdienst. Wat een prachtige manier om je kinderen meer te leren over Wie God is.

‘Sword drill’

Kies voor deze gelegenheid geschikte Bijbelverzen uit. Elk kind moet zijn eigen Bijbel op zijn hoofd leggen (daar niet vasthouden met de handen!). Als vader of moeder een Bijbelvers roept (bijv. ‘Psalm 23:1!’), is het de wedstrijd wie van de kinderen als eerste het Bijbelvers heeft gevonden. Dit kind leest dan het vers voor aan tafel. Houd een paar kleine prijsjes achter de hand — iedere winnaar krijgt een beloning. 

Breng licht in de duisternis

Zoek Bijbelverzen op over Jezus Die het licht van de wereld is en Die wil dat Zijn kinderen Zijn licht verspreiden in de wereld. Doe bij de maaltijd alle lampen uit. Eet alleen bij kaarslicht. Doe ook de lampen uit in andere vertrekken van het huis. Als de kinderen vragen waarom alle lampen zijn uitgedaan, zeg je alleen: ‘Wacht maar, dan zul je eens zien. Straks weet je het!’ Lees bij of na de maaltijd de Bijbelverzen voor die je over dit thema hebt opgezocht. Herinner je kinderen eraan dat Gods kinderen de enige lichtjes in deze duistere wereld zijn. Als wij niet schijnen in deze wereld, zal er geen licht zijn!

Bij dit thema passende Bijbelverzen zijn onder andere:

Psalm 119:105

Spreuken 4:18

Jesaja 9:1

Mattheüs 5:14-16

Lukas 12:35

Johannes 1:9 / 3:19-21 / 8:12

Handelingen 26:18

2 Korinthe 4:4-6

Efeze 5:8

Filippenzen 2:15

1 Johannes 1:7

Een rode avond - heenwijzing naar het bloed van Jezus

Zoek Bijbelverzen op over het kostbare bloed van de Heere Jezus als thema voor de gezinsmaaltijd. Kies voor deze maaltijd alleen rood(gekleurd) voedsel, bijvoorbeeld rode bieten, radijsjes, rode bonen, rode worst, tomatensaus of tomatensoep, aardappelen of rijst met natuurlijke kleurstof roodgemaakt, etc. Voor het toetje kun je heerlijk rood fruit kiezen, zoals aardbeien, kersen, granaatappels, watermeloen, rode druiven, bloedsinaasappels, etc.

Vraag de kinderen om alleen witte kleding op te zoeken en die aan te trekken net voordat ze aan tafel komen. Ze hebben dan nog geen idee waarom! Het is leuk om ze nog even in spanning te houden… Kinderen vinden verrassingen zo leuk.

Als je bij het eten de door jou gevonden Bijbelverzen hebt voorgelezen of elk kind een Bijbelvers hebt laten voorlezen, leg dan uit hoe het bloed van de Heere Jezus hun zonden wegwast. En dat ze daarom witte kleren moesten aantrekken - dat laat zien hoe het bloed van Jezus hen witter dan sneeuw wast.
Zing daarna samen liederen over het bloed van Jezus. We kunnen nooit genoeg spreken of zingen over het bloed van de Heere Jezus. Liederen/hymns over dit thema zijn bijvoorbeeld:

Bij dit thema passende Bijbelverzen zijn onder andere:

Exodus 12:12-13

Psalm 103:12

Jesaja 44:22

Efeze 1:7

Hebreeën 9:14, 22 / 10:17

1 Petrus 1:18-19

1 Johannes 1:7-9

Openbaring 1:5-6

Een groene avond - heenwijzing naar het groeien in geloof

Zoek alle Bijbelverzen op over dit thema: God wil dat we steeds meer in Zijn wegen gaan wandelen en dat we altijd bloeien en groeien in het geloof, zelfs als we ons in een moeilijke periode bevinden.
Geef bij deze maaltijd alleen groen voedsel. Het wordt een gezonde maaltijd — je kunt allerlei soorten bladgroenten serveren. Je kunt ook de aardappelen of de rijst groen opdienen (met natuurlijke kleurstof groen gekleurd). Als de kinderen vragen waarom al het eten groen is, zeg je: ‘Wacht maar, dan zul je eens zien. Straks weet je het!’

Na het lezen van de Bijbelverzen en het stellen van vragen erover moedig je je kinderen aan om altijd te groeien in hun geloof, in hun band met de Heere. Zij zullen zich dit herinneren door de link met het groene eten. Maaltijden zijn een geweldige manier om onze kinderen te helpen om de betekenis van de Bijbelverzen te begrijpen.

Bij dit thema passende Bijbelverzen zijn onder andere:

Psalm 1:3 / 52:8, 10 / 92:13, 14

Spreuken 11:28

Jeremia 17:7, 8

Ezechiël 47:12

1 Timotheüs 4:15

1 Petrus 2:2

2 Petrus 3:18

Maak samen een lied

Zoek voorafgaand aan de maaltijd Bijbelverzen op over het zingen voor de Heere, het prijzen van Zijn Naam en vooral over het zingen van een nieuw lied voor Hem. Na het lezen van deze verzen moedig je iedereen aan om een lied te maken. Doe het samen. Het kan heel eenvoudig zijn. Bedenk dan een melodie en zing dit lied met elkaar.

Bij dit thema passende Bijbelverzen zijn onder andere:

Psalm 5:11 / 33:3 / 40:1-4 / 91 / 96:1-4 / 100 / 144:9

Jesaja 42:10-13

Efeze 5:18-20

Kolossenzen 2:7

1 Thessalonicenzen 5:18

Openbaring 5:9, 10 / 14:3

Een avond rondom een geheugenwoord

Veel Bijbelverzen beginnen met een geheugenwoord, zoals maar, als, daarom. Kies eens voor een avond met Bijbelverzen waarin zo’n geheugenwoord voorkomt. Even wat voorbeelden ter verduidelijking:

  • Maar: Jesaja 40: 31 ‘Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen (…).’

  • Als: Johannes 14:15 ‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.’

  • Daarom: 2 Korinthe 5:17 ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping (…).’

Met behulp van een concordantie kun je enkele Bijbelverzen kiezen waarin het geheugenwoord van de avond voorkomt. Moedig de kinderen aan om de Bijbelverzen na te zeggen, met de nadruk op het geheugenwoord! Het helpt hen om de verzen te onthouden.
Dit is een lijstje met voorbeelden van Bijbelverzen:

 Maar

Psalm 1: 1-3

Jesaja 40:31 / 53:5

Galaten 2:20

Efeze 2:4-6

2 Timotheüs 1:7-10


Als

Deuteronomium 4:29

Johannes 14:15

1 Korinthe 9:16

Galaten 5:25

Hebreeën 2:3 / 4:7

1 Johannes 1:7, 9 / 4:11

Openbaring 3:20

 

Daarom

1 Korinthe 4:5

2 Korinthe 5:17

2 Timotheüs 2:10

Hebreeën 2:1

Jakobus 5:7

1 Petrus 4:7

 

Stenen

Je kunt 12 stenen verzamelen en ze in het midden van de eettafel opstapelen tot een berg. Dit is de ‘tafelversiering’ bij deze maaltijd. Je leest Jozua 4. Dit gaat over de wonderbaarlijke overtocht van de Israëlieten over de Jordaan. God wilde dat zij 12 stenen in de Jordaan zouden plaatsen als een gedenkteken van dit wonder. Je zou ook Jozua 24:14-28 kunnen lezen.

 Op een andere avond kun je naast ieders bord een steen leggen. Lees 1 Petrus 2:1-10 en leg uit hoe ieder van hen een levende steen is die tot een geestelijk huis voor God wordt gebouwd.

Een Bijbelvers uit het hoofd leren

Kies aan het begin van de week een Bijbelvers dat je gezin deze week uit het hoofd gaat leren. Zeg het met elkaar op bij het ontbijt en bij het avondeten. Schrijf het vers in grote letters op voor in huis. Schrijf het ook op kaartjes die de kinderen bij zich kunnen dragen en die je man op zak kan dragen op zijn werk. Het is de bedoeling dat iedereen aan het einde van de week het Bijbelvers kan opzeggen. Leer elke week samen als gezin een Bijbelvers.

Hier is een rijtje voorbeelden van Bijbelteksten voor dit doel:

Jozua 1:8 / 1:9

Psalm 119: 11 / 119:105

Spreuken 3:5-6

Jesaja 26:3-4

Mattheüs 6:33

Johannes 8:12 / 14:6

Handelingen 1:8

Efeze 6:1-3

Filippenzen 1:6 / 2:14-15 / 4:13

1 Johannes 1:9 / 2:15-17

Openbaring 3:20

Om de beurt

Als je kinderen ouder zijn, kun je ieder vragen om om de beurt invulling te geven aan de huisgodsdienst. Ze moeten een bepaald gedeelte uit het Woord opzoeken en (later) voorlezen en vervolgens vertellen waarom dit Bijbelgedeelte zo speciaal voor hen is.

Een ander idee is om elk kind — dit kan vooral als de kinderen wat ouder zijn — te vragen wat ze aan het begin van de dag in hun stille tijd uit het Woord van God hebben ontvangen. Het is belangrijk om onze kinderen te stimuleren om dagelijks stille tijd te houden. Vervolgens moedigen we hen aan om met de gezinsleden te delen wat God in Zijn Woord tegen hen heeft gezegd.

 Al deze ideeën zijn bedoeld om je te helpen beginnen met huisgodsdienst. Ongetwijfeld krijg je hierdoor nog veel meer ideeën!

NANCY CAMPBELL

www.aboverubies.org

(Vertaling en bewerking van: Ideas for Family Devotions)

Admin