Vrouwen, we hebben Zijn Woord nodig

Een plan voor de hongerigen en bezigen

Het plan was zo simpel. Zo simpel dat het bijna niet eens telde als een plan. ‘Laten we Gods woord eten. Samen. Op een vlugge, maar redelijke snelheid. Laten we elkaar aanmoedigen om over alles wat ons in het verleden tegenhield, heen te stappen. We willen vrouwen van het Woord worden, niet vrouwen die zo af en toe een beetje lezen uit de Bijbel.’

Afgelopen najaar maakten we een plan om 6 hoofstukken per dag te lezen – Sommige hoofdstukken uit het Oude Testament, en sommige hoofdstukken uit het Nieuwe Testament. We voegden Leviticus en Hebreeën samen, evenals de Psalmen, zodat we konden ontdekken in welke historische context deze boeken staan. In ons plan zetten we ‘lege dagen’. Deze dagen gebruikten we om hoofdstukken in te halen waar we in de week daarvoor niet aan toe gekomen waren.  (We hebben allemaal een heel normaal leven met normale interrupties). Echter op deze manier probeerden we in een jaar door de hele Bijbel te gaan door 20-30 minuten per dag te lezen, met uitzondering van de zondag.

We baden dat God dit plan zou gebruiken om in onszelf en andere vrouwen een liefde voor Gods woord aan te wakkeren. Dit ‘Bijbelleesproject’ is boven verwachting gegroeid, zelfs buiten onze gemeente en zelfs in andere talen. Duizenden vrouwen hebben zich aangesloten bij het plan. Theologisch kunnen we divers zijn, maar in het lezen van de Bijbel zijn we gelijk.

Tijd om te eten

We hebben Gods Woord meer nodig dan eten. Door Gods Woord worden we gesterkt. Door Gods Woord worden we aangemoedigd tot elk goed werk. We kunnen erop vertrouwen dat wanneer God Zijn Woord uitzendt in ons leven, het niet ledig tot Hem zal weerkeren. Het zal datgene bereiken waartoe Hij het zendt.

We zijn simpelweg uitgenodigd tot een feest. En we zijn allemaal uitgenodigd. Voor een ieder van ons is er door onze liefdevolle Vader een plaats aan de tafel bereid. De opdracht is eenvoudig. Eet. Wordt verzadigd. Eet opnieuw. Blijf hier steeds mee doorgaan. Geniet van de overvloed die voor je staat – Geniet van wat de Vader voor je gedaan en gezegd heeft. Vertrouw de Meester van het feest en geniet van gemeenschap om de tafel.

Velen van ons zitten echter niet op onze stoel aan tafel. We zitten onder de tafel en we eten de kruimels van de ‘goede eters’ aan de tafel – Beroemde bloggers, christelijke leiders, geweldige predikers… We kunnen genoeg kruimels aan hun voeten vinden om te overleven, misschien wel meer dan overleven, maar we gehoorzamen God niet. Er is een plaats met jouw naam erop. Sta op en eet. Wees niet tevreden met kruimels, want God is daar ook niet tevreden mee voor jou.

Waarom we niet lezen

Veel christenen eten niet eens. Ze zijn druk. Ze hebben geen stil leven. Ze zijn gebonden aan een patroon van eten zo van….ik kan geen avondeten eten wanneer ik geen ontbijt of lunch heb gehad! Veel Christenen voelen zo met Bijbellezen…ze stoppen met lezen wanneer ze denken dat ze op 1 of andere manier gefaald hebben.

‘Ik weet niet meer waar ik ben, ik ben achter gaan lopen in het Bijbelleesplan, ik begreep het niet, ik ben niet goed genoeg, vergeten. Of …ik kan beter wachten tot het nieuwe jaar en dan weer proberen een beter persoon te zijn… ‘ Wat voor reden je ook hebt, het is geen goede reden. Leg je trots af en pak je vork. Dit is het voortdurende feest. Het feest dat je nooit zou moeten verlaten en waar je je altijd kunt verblijden. Je zult nooit achterlopen wanneer je vandaag begint.

Sommigen zeggen dat je niet een hap kunt nemen wanneer je niet alles ervan begrijpt. Alsof het Woord van God alleen kracht heeft wanneer we het gewogen en gemeten hebben. Wanneer we alle ingrediënten kennen, wanneer we bergen aantekeningen gemaakt hebben en wanneer we verschillende lezingen erover gehoord hebben. Zo gaan we toch nooit aan tafel? Er is een tijd voor voedingswetenschappen, maar dat is niet tijdens het diner feest. Het feest is de tijd van simpelweg eten.

Weer anderen zijn ervan overtuigd dat de enige juiste manier van eten in de vroege ochtend is… in stilte. Ze eten niet mits alle condities perfect zijn. Maar…de condities in dit leven zijn zelden perfect. Toch moeten we altijd eten. We moeten leren hapjes te nemen met dol achtergrondgeluid, met een wriemelende baby op schoot, en met gelach aan de tafel.

Leer te eten

Het is niet gecompliceerd, en toch is het moeilijk. We worden allemaal geconfronteerd met weerstand uit drie verschillende richtingen. De wereld leidt af, ons vlees is zwak en de duivel klaagt ons aan. “Doe alles behalve eten!” zegt de wereld. “Doe maar iets gemakkelijks! Probeer Netflix eens!” zegt het vlees. “Je bent sowieso niet goed genoeg en het zal je nooit lukken! Denk maar eens aan de laatste keer dat je het probeerde,” zegt de duivel.

Je antwoord op de wereld, het vlees en de duivel moet simpelweg zijn: “Zie mij eten.” We zijn een rommeltje met elkaar. We luisteren naar de Bijbel op onze telefoon, we gaan gewoon vandaag weer met het Bijbelleesplan verder wanneer we achter zijn gaan lopen, we lezen wanneer we achter het gasfornuis ons eten staan te koken of wanneer we onze babies voeden. We moedigen elkaar aan onze zonden te belijden en we maken korte metten met schuldgevoel. Wanneer we niet begrijpen wat we lezen, maken we ons daar niet druk over – we lezen het een andere keer gewoon nog eens.

Door Gods genade worden we met elkaar deel van een groot feest. Vrouwen die samen lachen, samen eten, zich samen verheugen in God. Juichend, wanneer ons favoriete gerecht weer tevoorschijn komt en ons verblijdend wanneer we de vrucht van dit perfecte voedsel in ons leven zien. In dit afgelopen jaar hebben we met vele vrouwen gevierd dat ze hun bijbel voor het eerst helemaal gelezen hebben. Sommigen van hen waren wel dertig of veertig jaar christen. Het was geweldig om samen te leren eten.

Is het jouw tijd om te leren? Wat je ook voor plan of strategie gebruikt, zoek andere vrouwen en beslis samen dat je niet zult weigeren dit jaar de Bijbel te lezen.

Rachel Jankovic (@lizziejank) is getrouwd en moeder van zeven kinderen. Ze is de auteur van You Who? Why You Matter and How to Deal with It en is zeer betrokken bij een Bijbellees bediening voor vrouwen.

Dit artikel verscheen op 10 december 2018 op www.desiringgod.org onder de titel:  Women, We Need His Word - A Plan for the Hungry and Busy. Het artikel is met toestemming vertaald.

Admin