X - De waarheid maakt ons vrij!

aaron-burden-320238-unsplash.jpg

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.        Joh. 10:10

________________________________________________________________

Een van onze achterkleinzonen, Kenan, kwam vandaag langs samen met zijn vrouw en twee van zijn dochters. Zij brachten ons wat groenten en vers fruit uit hun tuin. Onze familie is zo goed voor ons, zeker nu we ouder worden en steeds minder mobiel worden. Mijn ogen blijven ook achteruitgaan. Toch lijkt het wel dat ik dingen nu pas werkelijk begin in te zien. Feit is dat toen mijn ogen jong en sterk waren, ik blind was. Ik zag niet in hoe dwaas het was de slang te geloven. Ik zag niet de pijn die één verkeerde keuze in ons leven zou brengen. Ik zag niet de pijn die onze kinderen zouden erven. Alhoewel ik weet dat God Adam uiteindelijk verantwoordelijk houdt voor onze eerste zonde en de vloek die daarvan het gevolg was, toch voel ik nog steeds het gewicht van het mezelf overgeven aan de leugens van Satan. Alles wat ik destijds kon zien was iets wat ik heel graag wilde, iets waarvan ik dacht dat ik het nodig had. Ik kreeg wat ik wilde, maar ik had me nooit kunnen indenken wat daar allemaal mee gepaard ging. Dat moment van toegeven bracht zo’n pijn en spijt. Pas nu, na jaren van pijn, weglopen en verstoppen, zie ik hoeveel God van ons houdt en hoe Hij altijd het beste met ons voorhad. Nu zie ik duidelijk hoe goed Zijn wegen zijn en waarom het zo belangrijk is naar Hem te luisteren en de dingen te doen op Zijn manier. Ik wenste wel dat ik niet zoveel jaren verspild had.

Als ik terugdenk, is het eigenlijk verbazingwekkend hoe genadig God voor ons is geweest. Na die vreselijke dag kon Hij ons voor altijd hebben afgeschreven. Maar Hij heeft nooit opgegeven de relatie met ons te blijven zoeken. Nadat we onze twee zonen verloren, gaf God ons Seth – daarna nog vier zonen en dochters. Seth staat echt voor het herstel en de vreugde die God in ons leven bracht. God beloofde ook dat er op een dag een andere Zoon zal zijn. De slang zal Hem aanvallen en verwonden, zoals hij met ons deed. Dan zal de Zoon terugslaan en Hij zal uiteindelijk met de slang afrekenen.

Ik was het als vrouw, samen met mijn echtgenoot, die jaren geleden deze gevallen staat over ons allen bracht. Ik kan de schade die ik heb aangebracht nooit ongedaan maken. Maar – welk een genade! – God heeft gezegd dat Hij een vrouw zal gebruiken om Zijn Zoon in deze wereld te brengen. Door Hem zullen alle gevolgen van mijn zonde nietig worden verklaard. Alhoewel ik Gods wil weerstond, heeft Hij mij niet afgewezen. Hij heeft voorzien in mijn vergeving. En Hij heeft nog steeds een plan om mijn leven te gebruiken en mij vruchtbaar te laten zijn. Hij is werkelijk een God die vrijmaakt. Ik weet niet wanneer of hoe al Zijn beloften vervuld zullen worden. Maar ik weet dat ik Zijn Woord geloof. De dagen die mij hier op aarde nog resten wil ik doorbrengen met het wandelen in Waarheid, met Hem gehoorzamen en anderen te beïnvloeden dat ook te doen. Het geloven van een leugen maakte eens een puinhoop van mijn leven en dat van mijn gezin. Maar nu ben ik vrij door de kracht van Zijn Waarheid!

INLEIDING

Doorheen de studies hebben we mogen zien dat leugens ons gevangen houden en dat de Waarheid de kracht heeft ons vrij te maken. We moeten allemaal op onze hoede zijn voor Satans leugens. ‘Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.’ (1 Petr. 5:8). Hij zoekt voor elk een leugen die bij ons past en zal heel subtiel te werk gaan. Het goede nieuws is dat de Waarheid altijd sterker is dan de leugen, net zoals Jezus Christus sterker is dan onze vijand. Als gelovigen zijn we niet immuun voor de aanvallen van Satan, maar we hebben wel een wapen waarmee we ons kunnen beschermen. We weten dat Gods Woord de absolute Waarheid is. Gods Woord alleen heeft de kracht ons te bevrijden uit Satans leugens en zal ons helpen te onderscheiden tussen leugen en waarheid. Hoe meer we bekend zijn met Gods Woord, hoe beter we in staat zullen zijn Satans leugens te onderkennen. Wanneer we de Waarheid kennen, laten we het dan ook geloven, ons daaraan overgeven en daaruit leven. Dat is een leven in overvloed!

Hoe geraak je verstrikt in de leugen?

 1. Dit proces begint wanneer je luistert naar Satans leugens. Misschien denk je dat het niet zoveel uitmaakt wanneer je wordt blootgesteld aan goddeloze manieren van denken in tv-programma’s, in muziek, films, boeken of magazines of in het leven van de vrienden met wie je omgaat. Maar we realiseren ons vaak niet hoe subtiel andere wereldfilosofieën en denkwijzen ons denken beïnvloeden. Psalm 1 laat ons dat zien degenen die niet wandelen in de raad van de goddelozen, die niet meedoen met spotters en zondaars, gezegend zullen worden.

 2. Eens we in ons denken toegang hebben gegeven aan Satans leugens gaat het proces verder. Deze leugens vinden hun plekje en nemen hun plaats in ons leven in.

 3. Wanneer we de misleiding niet onmiddellijk afwijzen, maar deze toch meenemen in ons denken zullen we er vroeg of laat in gaan geloven.

 4. En waarin we geloven zal onvermijdelijk te zien zijn in onze daden.

 5. Deze daden voortvloeiend uit een leugen, zullen patronen in ons leven vestigen die uiteindelijk tot gebondenheid leiden. Je kunt niet anders meer…

Hoe geraak je bevrijd uit het web van de leugen?

De weg van gebondenheid naar vrijheid leidt je minstens langs de volgende 3 stappen:

 1. Identificeer het gebied waarop je gebonden bent of je zondige gedrag.

 2. Identificeer de leugen(s) die ten grondslag ligt aan die gebondenheid of dat gedrag.

 3. Vervang de leugen door de Waarheid.

De kracht van de Waarheid

De Waarheid heeft de kracht elke leugen te overwinnen. De vijand wil graag dat jij dat niet inziet. Zo lang als je zijn leugens gelooft, kan hij je gebonden houden. Maar eens je de Waarheid kent en van daaruit gaat geloven en handelen zullen de poorten van de gevangenis opengaan en jij vrijgemaakt worden (Joh. 8:32).

De Waarheid heeft de kracht ons te bevrijden. Het beschermt ook onze harten en gedachten tegen misleidende gedachten en gevoelens (Ps. 91:4).

De Waarheid heeft de kracht ons te heiligen – om onze geest, hart en gedachten te reinigen (Joh. 15:3, 17:17).

Vrijheid is de vrucht van het kennen, geloven en handelen naar de Waarheid. Hoe kun je de Waarheid kennen? De Waarheid is geen idee of filosofie. De Waarheid is een Persoon, de Heere Jezus Christus (Joh. 14:6). Jezus verwees mensen niet naar een religieus systeem, maar naar Hemzelf (Joh. 8:31-32, 36). Echte vrijheid vinden we in een levende, groeiende relatie met de Heere Jezus. Jezus (het levende Woord van God) heeft Zichzelf geopenbaard in de Schriften (het geschreven Woord van God). Dit is de Weg, er zijn geen andere wegen en ook geen paadjes om de weg in te korten. Constant zal de vijand ons confronteren met zijn leugens. Om zijn misleidingen te weerstaan moeten onze harten en gedachten gevuld zijn met de Heere Jezus en doorweekt zijn met Zijn Woord. Het is niet voldoende om de waarheid te kennen, je moet je er ook aan over willen geven. Je moet je denken en levensstijl willen veranderen op elk gebied waarin deze niet in overeenstemming zijn met het Woord van God. Het is niet omdat miljoenen christenen bepaalde zaken geloven dat het de Waarheid is, het is niet omdat iedereen in de gemeente zo denkt dat het dan goed is. Nee, alles wat we denken of doen moeten we bezien in het licht van Gods Woord. Dat is onze enige absolute autoriteit. Psalm 119:29-30 - Elke keer wanneer we het Woord openen mag ons gebed zijn dat God onze ogen wil openen voor de Waarheid en ons wil wijzen op gebieden waar we nog misleid zijn door leugens.

Eens we de Waarheid kennen en daarin wandelen, wil God ons een instrument maken om anderen naar die Waarheid te trekken (Ef. 4:14-15, 25). Jakobus 5 spreekt erover dat we ‘anderen moeten doen terugkeren’ (Jak. 5:19-20). Een vreemd idee in onze dagen waarin tolerantie hoogtij viert en we meer denken uit het principe ‘leven en laten leven’. Het lijkt gemakkelijker dingen te laten gaan en ieder zijn eigen waarheid te laten hebben. Maar vergeet niet dat wij in Christus en in het Woord de Waarheid hebben die mensen vrijmaakt. Dat is Goed Nieuws en mag gehoord worden. Een essentiële boodschap!

Persoonlijke opdracht

Welke van de 40 leugens zijn jou bijgebleven? Kies er één uit waarin jij misleid bent.

 1. Noteer deze en omschrijf jouw gebondenheid die erbij hoort.

 2. Welke waarheden uit Gods Woord staan tegenover deze leugen?

 3. Hoe kan deze waarheid jou vrijmaken en heiligen?

 4. Wat moet jij veranderen in jouw denken of levensstijl?

 

Download werkdocument 'Wandel in de waarheid'

Studie gebaseerd op Nancy Leigh DeMoss, Lies women believe and the Truth that sets them free, Moody publishers, 2001, 2018. Met toestemming vertaald en bewerkt.