IX - Leugens die vrouwen geloven over omstandigheden

alisa-anton-140247.jpg

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.        Joh. 10:10

________________________________________________________________

Wat een jaar! We kregen bericht dat een van Kaïns kleinzonen een erge val heeft gemaakt op een bouwproject van zijn vader. Het schijnt dat hij zwaargewond is. Het is moeilijk de details te weten te komen, want er is zo weinig communicatie met Kaïn en zijn familie. Die hele relatie is nog altijd zo gespannen en de herinneringen zijn bij tijd en wijle zo pijnlijk.

De oogst was dit jaar de slechtste die ik me kan herinneren. Adam heeft veel overuren moeten maken om maar net voldoende voedsel te hebben om niet te verhongeren. Als hij ’s avonds thuiskomt, is hij uitgeput en heeft hij geen fut meer om te praten of iets anders te doen. Ik wilde dat ik kon zeggen dat ik hem bemoedigd had in zijn zware werk, maar ik heb mijn eigen strijd gestreden – ik had gewoon niet de energie die ik normaal had en al het werk rond het huis overweldigt mij, zeker met nog altijd vier kinderen thuis. Ons leven is zo hectisch – ik weet soms niet hoe ik de bordjes draaiende moet houden. Een echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, het huishouden, alles vraagt zijn aandacht en hoe kan ik tijd voor mezelf vinden? Soms wordt de druk me te groot en kan ik wel schieten op alles en iedereen om me heen. Ik voel me slecht over hoe ik me soms uitwerk op Adam en de kinderen, maar ik ben gewoon zo moe.

Het is al lang geleden dat Adam en ik samen nog tijd doorbrachten. Ik wilde wel dat we een weg konden vinden om gewoon eens even weg te zijn, wij samen. Misschien zou dat helpen alles beter te overzien. Ik weet het – er moet iets veranderen.

INLEIDING

Je hebt allemaal wel eens van die dagen waarop alles fout lijkt te gaan, waarop je het met alles gehad hebt en je je het liefst van alles en iedereen zou afsluiten. Ook David had het eens helemaal gehad met zijn vijanden en bad dat hij zou willen wegvliegen (Ps. 55:7-9).

In het paradijs was alles perfect: alles werkte, er ging niets kapot. Niemand was ooit te laat of geïrriteerd. Niemand had schulden of hoofdpijn of was ziek of stierf. Er werd niet over gevoelens heen gewalst of iets ongevoeligs gezegd. Er was geen nood aan therapeuten, advocaten of dokters. Maar dit alles veranderde op het moment dat Eva naar de leugen van de Satan luisterde en daarnaar handelde. Sindsdien hebben we om ons heen te maken met schaamte, angst en schuld, met teleurstelling, met tranen en woede-uitbarstingen, met geweld en misdaad, met armoede, hongersnood, racisme en oorlog, met rechtszaken en veroordelingen. De zonde besmet alles in en rondom de mens. Veel mensen leven met onnodige teleurstelling, woede en wanhoop omdat zij verleid worden met betrekking tot hun omstandigheden en het lijden dat onlosmakelijk verbonden is met het leven in deze wereld.

  1. Als mijn omstandigheden anders waren, zou ik anders zijn.

We geloven het allemaal wel eens: dat onze omstandigheden ons gemaakt hebben tot wie we nu zijn en een excuus zijn voor ons handelen. “Ik was nooit ongeduldig, maar nu ik kinderen heb, ben ik een ongeduldig persoon aan het worden.” “Die persoon maakt me gek”; wat je eigenlijk zegt, is dat jij een vriendelijk, beschaafd, liefhebbend persoon bent, maar dat die ander ervoor zorgt dat jij niet geestvervuld handelt. We denken dat wanneer onze omstandigheden anders geweest zouden zijn – een andere opvoeding, een andere woonplaats, andere mensen rondom ons – wij anders zouden zijn. We zouden vast geduldiger, liever, meer tevreden en gemakkelijker mee te leven zijn. Maar wanneer onze omstandigheden ons zouden maken tot wie ze zijn, zouden we allemaal slachtoffer zijn. En dat is wat de Vijand ons wil doen geloven! Wanneer we slachtoffer zijn, zijn we niet verantwoordelijk, dan kunnen we het niet helpen dat we zo moeilijk zijn om mee te leven. God zegt dat wij verantwoording hebben af te leggen – niet voor de fouten van anderen, maar voor onze eigen reacties en manier van leven.

De waarheid is: onze omstandigheden maken ons niet tot wie we zijn. Zij openbaren alleen maar wat er in ons hart zit. We zijn misleid door de leugen als we denken gelukkiger te zijn als onze omstandigheden maar anders waren (als ik maar….). De waarheid is dat als we niet tevreden zijn in onze huidige omstandigheden, we ook niet tevreden zouden zijn in andere omstandigheden. Paulus mag ons hierin tot voorbeeld zijn, Fil. 4:11-12. Hij kon tevreden zijn in elke omstandigheid omdat zijn vreugde en welbevinden niet afhing van zijn omstandigheden, maar gericht was op de standvastige liefde en trouw van God. Hij begreep dat we misschien niet onze omstandigheden kunnen beheersen, maar onze omstandigheden hoeven ons niet te beheersen. Door genade kunnen we kiezen hoe we op omstandigheden reageren. De waarheid is dat we kunnen vertrouwen op een wijze, liefhebbende, soevereine God die alle omstandigheden van ons leven in handen heeft. We mogen geloven dat alles waar wij mee in aanraking komen, elke omstandigheid, deel is van een groter, eeuwig plan dat Hij uitwerkt in deze wereld en in ons leven.

2. Ik zou niet moeten lijden.

Als christen hoeven we toch niet te lijden? Als christen zouden we veel geld, succes en geen zorgen moeten hebben, niet? Nee, Jezus beloofde ons nooit een gemakkelijk leven. Integendeel. De vijand probeert ons op alle manieren te overtuigen dat ons lijden onverdiend en onnodig is. Maar de boodschap die Jezus en de apostelen predikten, was er een van kruis dragen, was een oproep tot strijd en een roep tot lijden. Paulus leert ons dat lijden een essentieel onderdeel is en zei dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan (Hand. 14:22). Een zendeling zei eens: ‘wanneer er problemen rijzen, rennen we naar God toe, niet om te vragen wat Hij ervan denkt, maar om te eisen dat Hij ons probleem oplost. We zijn zo gefocust op het oplossen van het probleem dat we voorbijzien aan het feit dat God ons hierdoor misschien iets wil leren. Onze generatie ziet veiligheid, voorspoed en welbevinden als bewijzen van Gods liefde en wanneer God dan lijden en verdriet in onze handen legt, begrijpen we vaak Zijn plan daarmee niet.’ Vaak hebben we een natuurlijk verzet tegen lijden en ontbreekt het ons aan vertrouwen op God die ook in de weg van lijden met ons gaat. De Puriteinse schrijver William Law spoort ons aan het lijden te verwelkomen als de weg naar heiliging en de poort naar een grotere intimiteit met God:

Ontvang elk probleem, elke teleurstelling, pijn, ongemak, verleiding, duisternis en eenzaamheid met open handen als een zegen van God en mogelijkheid om te sterven aan jezelf en zo te naderen in een diepere gemeenschap met de Zichzelf opofferende, lijdende Redder.

De waarheid is dat God veel meer geïnteresseerd is in onze heiliging dan in ons tijdelijk geluk. De waarheid is dat het onmogelijk is heiliggemaakt te worden zonder lijden. Jezus Zelf ging ons voor (Hebr. 2:10; 5:8). Petrus zegt ons zelfs dat lijden onze roeping is (1 Petr. 2:20-21). Ware vreugde is niet de afwezigheid van pijn, maar de heiligende aanwezigheid van de Heere Jezus te midden van de pijn.

3. Mijn omstandigheden zullen nooit veranderen – dit zal altijd blijven duren

Deze leugen zet veel vrouwen vast in hopeloosheid en wanhoop. De waarheid is dat je pijn – verdriet, herinnering aan misbruik, een moeilijk huwelijk, een gebroken hart of een opstandig kind – lang kan duren. Maar het zal niet eeuwig duren. Het kan je hele aardse leven duren, maar zelfs een mensenleven is niet eeuwig. De waarheid is dat wanneer we ons leven zien in het licht van de eeuwigheid, alles hier slechts een ademtocht is. Het probleem is dat wij zo aardsgericht zijn, dat 40 jaar voor ons een eeuwigheid lijkt. Ongeacht hoelang ons lijden duurt, Gods Woord verzekert ons dat het niet eeuwig duurt. Rom. 8:18; Ps. 30:6; 2 Kor. 4:16-18

Je pijn en tranen kunnen maanden en jaren aanslepen, maar wanneer je een kind van God bent, zal het niet eeuwig duren. Je pijnlijke omstandigheden zullen geen moment langer duren dan God noodzakelijk acht om zijn eeuwige doel in en door ons leven te bereiken. Wanneer er geen verlichting van pijn optreedt, zijn er in het Woord honderden beloften dat op een dag alle lijden voorbij zal zijn, dat geloof aanschouwen wordt en duisternis verdreven wordt door het licht. Jes. 35:10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

4. Ik kan niet nog meer aan

is de leugen waarin de vijand ons wil doen geloven, want dan heeft hij ons te pakken en verdwijnen we in hopeloosheid. We hebben allemaal wel tijden waarin het leven ons helemaal opslokt en we niet nog meer erbij kunnen hebben. De enige manier om deze leugen te verslaan is om ze te confronteren met de waarheid. Gods Woord zegt ons ‘Mijn genade is u genoeg’ (2 Kor. 12:9). De meesten kennen dat vers, maar wanneer het erop aankomt kunnen we er niets mee. We geloven dat we niet nog meer aankunnen – niet nog een nacht met een ziek kind, niet nog verder in dit huwelijk, niet nog een keer vernederd worden door mijn schoonmoeder, niet nog …. De waarheid is, wat ook je probleem is, dat wanneer je een kind van God bent Zijn genade voor jou genoeg is.

Genoeg wanneer …

je uitgeput bent en denkt dat je al je werk nooit afkrijgt

je weer eens een confrontatie hebt met die moeilijke persoon op je werk

je verleid wordt je frustratie eruit te gooien

je weer eens niet kan weerstaan aan al die lekkere tussendoortjes

je niet weet welke kant je met je leven op moet of welk besluit te nemen

je gebroken staat aan het graf van een geliefde

Je hemelse Vader zal je nooit leiden op een pad waar Zijn genade jou niet vergezelt. Hij zal nooit meer op je schouders leggen dan Hij de genade geeft het te kunnen dragen. Sla je ogen op naar boven en kijk uit naar de dag waarop alle lijden voorbij zal zijn.

5. Het draait allemaal om mij. 

 Zo zit onze wereld in elkaar, ik, ik, ik. Dat zien we in de reclame, op onze facebook pagina’s. Dit denken is al zo oud als de tijd van de zondeval toen de slang tot Eva zei: ‘Eet maar en je zult als God zijn.’ Ondanks alle artikelen over een laag zelfbeeld, is onze instinctieve reactie er een van zelfgerichtheid. Als ik maar gelukkig ben. Wat gebeurt er dan met mij? Waarom overkomt dit mij? Hoe denkt zij over mij? Het is mijn beurt. Waar is mijn deel? Niemand schenkt aandacht aan mijn ideeën. Hij kwetste mijn gevoelens. Ik heb ruimte nodig. En of het nog niet genoeg is om het middelpunt van ons eigen ik te zijn, willen we ook nog het middelpunt van iedereen om ons heen zijn, inclusief dat van God.  Wanneer anderen zich niet toewijden om ons te behagen en in onze noden te voorzien, voelen we ons gekwetst en zoeken we andere wegen om onze egocentrische agenda in te vullen. Je zou denken dat de kerk de plaats zou zijn waar dingen eerder rondom God dan rond de mens draaien. Maar dat is niet altijd zo. Ook in kerken draait het soms om je goed voelen. Is de missie meer om mensen geliefd te laten voelen, hun zelfbeeld op te krikken, leren jongeren zichzelf lief te hebben.

De apostel Paulus begreep dat God niet voor ons bestaat, maar dat wij voor Hem bestaan (Col. 1:16-18). Waarom kon Paulus zingen in de nacht terwijl hij gevangen zat? Waarom kon hij trouw zijn en zich altijd verheugen terwijl hij gestenigd werd, schipbreuk leed, afgewezen werd, hongerig was? Het geheim was dat hij uitgevonden had waarom hij leefde. Hij leefde niet om zichzelf te behagen of om in zijn behoeften te worden vervuld. Vanaf het moment van zijn bekering op de weg naar Damascus had hij één brandend verlangen: leven tot eer en heerlijkheid van God.

CORAM DEO

 SLOT

De waarheid is dat het niet om jou draait. Het gaat niet om mij. Het draait allemaal om Hem. De waarheid zal misschien niet jouw omstandigheden veranderen, maar ze zal jou veranderen. De waarheid maakt vrij.

 

Gespreksvragen

  1. Welke leugens heb jij geloofd over je omstandigheden en het lijden?

  2. Lees volgende passages. Wat leren deze verzen jou over hoe je vanuit Gods gezichtspunt kijkt naar moeilijkheden of pijnlijke omstandigheden.

    Fil. 4:11-13; Jak. 1:2-5; 2 Kor. 4:16-18; 2 Kor. 12:7-10; Hebr. 12:2-11; Openb. 21:4-6

  3. Wat kun je leren van volgende Bijbelse personen wanneer het gaat om dingen te zien in eeuwigheidsperspectief?

    Sarah (Gen. 12:4-5; 21:5), Jozef (Gen. 40:23-41:1); Jozua (Joz. 10:12-14), Maria en Martha (Joh. 11:17)

  4. Waarom leef jij?

 

Download de studietekst

Studie gebaseerd op Nancy Leigh DeMoss, Lies women believe and the Truth that sets them free, Moody publishers, 2001, 2018. Met toestemming vertaald en bewerkt.