Leraressen van het goede

Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede …

Titus 2:3

Weet je dat je een lerares bent? Het is zo, of je het nu beseft of niet … De vraag is namelijk niet of we onderwijzen, maar wat we onderwijzen. We kunnen op verschillende manier onderwijzen: door woorden, door daden, door onze houding en door onze interesses.

Allereerst door woorden. In Deuteronomium 11:19 roept Mozes de Israëlieten op om de woorden van God aan hun kinderen te leren door er met hen over te spreken. Dat betekent dus dat je als moeder altijd alert moet zijn op de mogelijkheid om met je kinderen over God te praten. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een wandeling met je kleuter, waarbij je vertelt dat God alles zo mooi gemaakt heeft; of wanneer je dochter vertelt dat haar vriendin een ongelovige vriend heeft, kun je met haar praten over hoe God relaties bedoelt.

 Daden zijn een andere manier waarop we onderwijzen. Als we uit de kerk komen bijvoorbeeld, nemen we dan iemand mee, voor een kop koffie? Geven we gul als er ergens nood is, zij het in de kerk of daarbuiten? Dienen we waar het kan, of denken we bij onszelf: laat iemand anders nou ook maar eens wat doen?

Onze houding is ook een manier van onderwijzen. Stel je voor dat iemand bij je op bezoek komt en je doet vriendelijk tegen hem als hij binnen is, maar als hij de deur uit is, praat je negatief over hem. Je kinderen zullen de houding van schijnheiligheid ook gaan aannemen, omdat jouw houding hun onderwezen heeft.

Als laatste wil ik onderwijzing door jouw persoonlijke interesses noemen. Wat heeft je passie: een mooi ingericht huis, de laatste merkkleding, Facebook, of shoppen? Niet dat deze dingen slecht zijn, maar zo vaak hebben deze zaken te veel prioriteit in ons leven. Het is goed om je af te vragen of je persoonlijke interesses overeenkomen met Gods interesses. God geeft om je man, om je kinderen en om mensen om je heen. Investeren in hen is van eeuwigheidswaarde.

Ik wil afsluiten met een voorbeeld van een oudere vrouw in een bejaardenhuis. Boven haar kleine tafel met pluchen kleedje hing een wereldkaart. ‘Zo kan ik makkelijker bidden voor iedereen die woont en werkt in Gods Koninkrijk. Ik heb daar nu alle tijd voor.’ Wat mooi als we als jongere vrouwen voorbeelden mogen hebben van vrouwen die leraressen van het goede zijn.

Gebed

Heere, help me een onderwijzeres van het goede te zijn, zodat U aan Uw eer zult komen door mijn woorden, daden, houding en interesses.

Overgenomen uit '100 bemoedigingen voor moeders - met vreugde Gods roeping omarmen' van Marieke den Butter en Wilma Samyn, ISBN 9789088971327

Copyrights berusten bij uitgever Groen-Heerenveen, www.royaljongbloed.com. Overname - in welke vorm dan ook - alleen toegestaan na goedkeuring van de uitgever.