Bezoek van God

De Heere nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had; de Heere deed bij Sara zoals Hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde (…) een zoon … Genesis 21:1-2

In de Statenvertaling staat: ‘En de Heere bezocht Sara …’ In 1 Samuel 2:21 wordt hetzelfde gezegd over Hanna: ‘Want de Heere bezocht Hanna, en zij werd bevrucht, en baarde drie zonen en twee dochters …’ (SV)

Het is wel heel bijzonder als er naar je wordt omgezien en je wordt bezocht door God Zelf. Wat is onze reactie als we zwanger mogen worden? Zien we onze zwangerschap als een ‘bezoek van God’; als het omzien van God naar ons? Dan kun je een zwangerschap als volgt aankondigen: ‘Met grote blijdschap en dankbaarheid delen we mee dat God ons bezocht heeft.’ Of: ‘Hoera, de Heere heeft naar ons omgezien! We zijn in verwachting!’

Als we elke zwangerschap zien als een bezoek van God, zullen we deze in een heel ander licht zien. Misschien verandert onze visie op zwangerschap wel helemaal als we deze waarheid tot ons door laten dringen. De irritatie, omdat ons leven soms geheel onverwacht op zijn kop wordt gezet, verandert dan in grote dankbaarheid en blijdschap over het feit dat God naar ons om heeft gezien. Het opzien tegen de misselijkheid en moeheid wordt dan uitzien naar nieuw leven. Angst over wat mensen zullen denken, wordt dan moed: wat mensen zeggen of denken, is niet belangrijk; wat God zegt, is veel belangrijker!

Je mag een kindje dragen dat door God gewild is op dit moment in de geschiedenis. Hij heeft jou uitgekozen als moeder voor dit kind. Het kindje dat je draagt, is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, en wordt kunstzinnig geweven in jouw baarmoeder (Ps. 139:13-16). Wat een ontzagwekkende waarheid. Je kunt een vriendin die zwanger is, feliciteren met de woorden: ‘Wat geweldig dat God je bezocht heeft! Wat bijzonder dat God naar je om heeft gezien!’

Laten we elkaar als moeders met deze woorden bemoedigen. Laten we ons verblijden omdat het God is Die nieuw leven wil geven. Ik geloof dat we elkaar zo ook in moeilijke omstandigheden rondom een zwangerschap kunnen bemoedigen met Gods visie op zwangerschap en kinderen.

Gebed

Schepper van het leven, dank U wel dat kinderen een gave van U zijn. Help ons onze zwangerschappen en kinderen te zien zoals U ze ziet! Help ons ook om onze zusters te bemoedigen met deze woorden!

 

Overgenomen uit '100 bemoedigingen voor moeders - met vreugde Gods roeping omarmen' van Marieke den Butter en Wilma Samyn, ISBN 9789088971327

Copyrights berusten bij uitgever Groen-Heerenveen, www.royaljongbloed.com. Overname - in welke vorm dan ook - alleen toegestaan na goedkeuring van de uitgever.

MoederschapAdmin