Neem de volgende stap

annie-spratt-527638.jpg

“Deze taak is mij gegeven om te doen. Daarom is het een gift. Daarom is het een voorrecht. Daarom is het een offer dat ik God mag geven. Omdat het gedaan wordt voor Hem, moet het met blijdschap gedaan worden. Hier, en niet ergens anders, mag ik Gods weg leren. In deze taak, niet in enig andere taak, zoekt God naar trouw.’ – Elisabeth Elliot

Een woord van dank van een moeder aan Elisabeth Elliot

Elisabeth Elliot was mijn geestelijke moeder.

Ik ben groot gebracht door een geweldige moeder en vader hier op aarde. Zij waren praktisch, nuchter, vergevingsgezind en werkten hard. Verdrietig genoeg waren mijn ouders (volgens eigen zeggen) niet opnieuw geboren. De dingen die mijn ouders mij leerden, waren vaak goed en belangrijk, maar richtten zich vooral op het ontwikkelen van karakter en kracht, burgerschap en goede manieren, hard werk en onafhankelijkheid, zodat ik op een positieve manier zou bijdragen aan de maatschappij. Deze lessen zijn waardevol en goed, en zijn vandaag de dag meer nodig dan ooit, maar nadat ik in 1982 opnieuw geboren was, begon ik te zien dat er veel meer te leren was over het leven en mijn plaats daarin.

Toen ik opgewekt werd tot een nieuw leven in Christus, begon ik te ontdekken dat mijn leven niet alleen draaide om het zijn van een goed persoon, of om het opbouwen van een goed leven voor mijzelf. Mijn leven was simpelweg niet meer van mijzelf. Mijn leven behoorde God toe. Hij had mij gemaakt en had Zijn Zoon gegeven om voor mijn zonden te sterven, zodat ik nieuw leven mocht hebben in Hem. Voor Hem en Zijn glorie mocht ik leven.

Mijn kerk destijds onderwees mij over Gods liefde, maar het onderwees de Bijbel niet goed. Mijn beste Bijbelonderwijs in die dagen kreeg ik via preken op de radio en van Elisabeth Elliot. Als een jonge vrouw en moeder probeerde ik elke dag te luisteren. Haar programma was, voor zoverre ik mij kan herinneren, slechts 15 minuten per dag, maar er zat zoveel in die 15 minuten.

Een vrouw die God kende

Elisabeth was een vrouw die God kende. Zij was een vrouw die God wilde dienen ongeacht waar Hij haar riep. Zij was een vrouw, die geleden had door het verlies van haar man, toen hij als martelaar stierf op het zendingsveld. Zij bleef wonen bij het dorp waar hij vermoord was en bleef het goede nieuws van Jezus delen met hen die haar geliefde man Jim vermoord hadden. Enkele jaren later verloor zij haar tweede man door kanker. Elisabeth Elliot heeft als vrouw en moeder geleden boven wat ik me ook maar kan voorstellen. En wat was haar reactie in dit alles? Vertrouw op God, gehoorzaam Hem en neem de volgende stap.

“Neem de volgende stap”, werd een mantra in ons huis. Na meer dan 20 jaar gebruiken mijn man en ik het nog steeds om elkaar te bemoedigen. Elisabeth had altijd een bijbelse basis voor haar raadgevingen. Deze raadgevingen waren recht door zee, zonder poespas en onsentimenteel. Het was makkelijk voor een jonge, uitgeputte, ik-generatie moeder van peuters om in zelfmedelijden te vervallen. Maar elke dag pakte Elisabeth Elliot mij liefdevol, maar stevig op. Zij herinnerde mij eraan dat mijn lot een roeping van God was, en dat er voor mij vele miljoenen vrouwen geweest waren die het met veel minder dan ik hadden moeten doen.

Gehoorzaamheid en blijdschap

Zij benadrukte dat consistentie belangrijk was in tuchtiging van kinderen en zei herhaaldelijk dat zelfs kleine kinderen tot gehoorzaamheid in staat waren wanneer ouders, en in het bijzonder moeders, beslist en liefdevol zijn. Ik leerde dat de meest blije kinderen, die kinderen zijn van wie de vaders en moeders de durf en de kracht hebben om hun kinderen liefdevol te tuchtigen. En ik leerde het belang van gehoorzaamheid, niet allen maar voor mijn kinderen, maar ook voor mijzelf.

Voordat ik moeder werd, toen ik ging studeren in de jaren ’70, was het sociale klimaat op zijn kop gezet. Het leek of iedereen rebelleerde tegen gehoorzaamheid, behalve dan gehoorzaamheid aan hun eigen “innerlijke stem”. En tot grote eeuwige zegen van mij en miljoenen anderen, confronteerde Elisabeth Elliot dapper deze leugen. Een leven in gehoorzaamheid aan een God die mij gemaakt, gered en liefgehad heeft zou me nooit schaden. Nooit zou ik blijdschap en voldoening missen wanneer ik Hem gehoorzaamde. Integendeel, gehoorzaamheid was het meest zekere, beste pad naar mijn grootste vreugde.

Een oproep aan oudere vrouwen

De bijbel benadrukt het belang van oudere vrouwen die spreken in het leven van jongere vrouwen:

‘Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het de heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.’ Titus 2:3-5

Ik ben zo dankbaar dat Elisabeth Elliot haar leven gewijd heeft om dit voor vrouwen van mijn generatie te doen. Tijdens die dagelijkse minuten hielp ze me mijn man beter lief te hebben, hielp ze me blije en gehoorzame kinderen op te voeden die van Jezus houden. Ze hielp me te zien dat mijn grootste roeping is om elke dag, elk moment, de volgende stap te nemen tot Gods eer. Dat is een prachtige erfenis.

Moge ik, en anderen als ik, gehoorzaam zijn aan Gods roeping, om hetzelfde te doen voor de generaties vrouwen die ons opvolgen.

 

Adrien Segal (@AdrienSegal) woont in Minneapolis, samen met haar man Rick. Zij zijn lid van Bethlehem Baptist Church en werken samen met Bethlehem College & Seminary. Ze hebben samen vier zonen en vier kostbare kleinkinderen.

Dit artikel verscheen op 18 juni 2015 op Desiring God  (www.desiringgod.org) onder de titel: Do the next thing. A mother’s gratitude for Elisabeth Elliot.  Het artikel is met toestemming vertaald.