10 manieren om aan je man te laten zien dat je van hem houdt

167289.jpg

1. Wees dankbaar... Hiertoe roept de bijbel ons vaak op. In 1 Thessalonicenzen bijvoorbeeld. ‘Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.’ Of in Efeze 5:20: ‘...en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.’. Niet alleen mogen we God danken voor het volbrachte werk van Jezus, maar ook mogen we Hem dankbaar zijn voor onze man. God heeft jou en je man samengebracht. Dit is de man die God je gegeven heeft tot de dood scheiding brengt of Jezus terugkomt. Dank God voor hem en uit je dankbaarheid naar je man. Kijk niet naar wat je niet hebt, maar wees dankbaar voor wat je wel hebt. Bedank hem wanneer je maar de kans hebt. Zie altijd het glas als half vol in plaats van half leeg. Laat dankbaarheid een tweede natuur worden. Dit zal een positieve uitwerking hebben. Niet alleen op je man, maar ook op alle andere mensen in je omgeving.

2. Lach naar hem...Een lachend gezicht is aantrekkelijk. Zelfs de vrouw uit Spreuken 31 wist hiervan. ‘...zij lacht de komende dag toe’, staat er in vers 25. Lach naar je man, zoals je naar hem lachte toen hij je hand vroeg. Laat je lach naar hem het eerste zijn wat hij in de morgen ziet en het laatste voordat hij naar bed gaat. Wist je dat zelfs een lach op je gezicht gehoord kan worden voor de telefoon? Lach als je de telefoon oppakt.

3. Kus hem gedag...Ik las eens over een studie in Duitsland waarin onderzoekers uitvonden dat mannen die elke morgen door hun vrouw gekust werden bij het verlaten van hun huis, meer succesvol waren dan mannen die niet gekust waren. En als jij de eerste bent die de deur uitgaat...zorg ervoor dat je niet weggaat zonder hem gekust te hebben.

4. Maak zijn favoriete eten klaar. ...Weet wat hij lekker vindt en probeer dit klaar te maken waar mogelijk is. En vergeet niet je eten klaar te maken met liefde. Zelfs de meest eenvoudige maaltijd wordt hier een feestmaal door. Want: ‘Beter is een schotel groenten waar liefde is, dan een gemeste os en haat daarbij’. Spreuken 15:17

5. Besteed waar mogelijk tijd met elkaar...Probeer elke dag een moment te vinden waarop je samen kan praten...al is het maar 5 minuten onder de koffie. Weet wat je man leuk vindt om te doen en probeer waar mogelijk is, ook hierin mee te doen, zodat je meer tijd samen kan doorbrengen. Als hij van vissen houdt, en vissen is niet jouw hobby....doe er alles aan om het tot je hobby te maken.

6. Klaag niet....De bijbel zegt: ‘Doe alle dingen zonder morren en menigsverschillen’. (Filippenzen). Niemand vindt het fijn om bij iemand te zijn die altijd klaagt. Klaag niet tegen je man en niet over je man. Laten de positieve dingen die je zegt altijd meer zijn dan de negatieve dingen. Bid voordat je klaagt. Reinhold Niebuhr zei eens: ‘God, geef me de gemoedsrust om de dingen die ik niet kan veranderen te accepteren, en de kracht om de dingen die ik kan veranderen, te veranderen.’

7. Vergeef....In Markus 11: 25 staat het volgende: ‘En wannneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Ruth Bell Graham zei eens: ‘Een gelukkig huwelijk bestaat uit twee goede vergevers’. Je man is net als jij een onvolmaakt mens. Net als jij heeft hij elke dag genade en vergeving nodig. Vergeef hem, zoals Christus jou vergeven heeft.

8. Onderhoud je seksuele relatie met hem....Genesis 2:24: ‘Daarom zal en man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn’. Seksualiteit is een heel belangrijk onderdeel van je huwelijk. Wacht maar niet altijd totdat je in de stemming bent. Begin ook maar gewoon zonder dat je in de stemming bent.

9. Volg zijn leiding... Onderdanigheid heeft een slechte reputatie. Maar toch is dit iets waar we als vrouwen toe opgeroepen worden. ‘Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam’. Zoals de gemeente Christus dient, zo mogen wij als vrouw onze man dienen. John Piper zegt het volgende over onderdanigheid van de vrouw: Onderdanigheid is de roeping van de vrouw om met haar gaven het leiderschap van haar man te eren, te bevestigen en te helpen dragen. Het is de gezindheid om het gezag van haar man te volgen en de gewilligheid om zich aan zijn leiderschap te onderwerpen.

10. Bid voor hem.... Vele malen worden we in de bijbel opgeroepen om te bidden. Ja om zelfs te bidden zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5:17). Opnieuw wil ik Ruth Bell Graham citeren: ‘Vertel je man de positieve dingen en God de negatieve’. Ik denk dat dit een heel goed advies is.

Sieraad voor God