Wat bid je voor je kinderen?

Het volgende gebed bidden mijn man en ik voor onze kinderen en hun echtgenoten, voor onze kleinkinderen, achterkleinkinderen en voor de komende generaties.

We noemen in ons gebed de naam van elke persoon.We bidden niet elke dag alle punten voor alle personen, maar elke dag bidden we voor verschillende gebedspunten uit de rij zoals de Heilige Geest dat leidt.

Ik heb dit gebed uitgeprint en geplastificeerd. Ik vind het vaak fijn om dit op mijn hart te leggen wanneer ik voor onze kinderen bid; God ziet dan mijn verlangens en verzoeken als we de namen van onze kinderen voor Hem brengen.

Misschien vind jij het ook fijn om dit uit te printen om het als een gebedsleidraad te gebruiken bij het bidden voor je kinderen. Soms wil je misschien ook de Bijbelgedeelten opzoeken en deze HARDOP bidden; dit is een heel krachtige manier om te bidden voor je kinderen.

“O, God, hoor ons geroep voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en voor de kinderen die nog geboren zullen worden. We bidden...

 • Dat ze wedergeboren zullen worden en U persoonlijk leren kennen
  Joh 1:12-13; Joh 3:3; 2 Tim 3:15; Openb 3:20
 • Dat ze zachte, gevoelige harten zullen hebben om Uw stem te horen en te gehoorzamen
  1 Sam 3:10; Jes 57:15; Jes 66:2
 • Dat ze nederig zullen wandelen voor Uw aangezicht
  Micha 6:8; 1 Petr 5:5-6
 • Dat ze U zullen liefhebben met heel hun hart, ziel, verstand en kracht          Mark 12:30
 • Dat ze ervan zullen houden om Uw Woord te lezen en erover na te denken en dat ze openbaring en inzicht zullen ontvangen tijdens het lezen
  Joz 1:8; Ps 119:9, 11, 18, 97, 105, 130; Efez 1:17-18; Kol 3:16; 1 Petr 2:2
 • Dat ze ervan zullen houden om te bidden en trouw zullen zijn in het bidden           
  2 Kron 7:14; Ps 55:17; Luk 18:1; 1 Thess 5:17
 • Dat ze zich met toewijding en trouw zullen verbinden aan de vaste samenkomsten van Uw volk    Hebr 10:25
 • Dat ze gerechtigheid beminnen en het kwade zullen haten
  Ps 97:10; Ps 101:3; Amos 5:15; Rom 12:9
 • Dat ze sterk zullen staan tegenover de listen van de duivel en nooit zullen gaan leven volgens onBijbelse compromissen
  Efez 5:11; Efez 6:13-14; 1 Petr 5:8-9
 • Dat ze de geest van deze wereld zullen haten en niet zullen toegeven aan de lust van het vlees, de lust van de ogen en de hoogmoed van het leven
  1 Joh 2:15-17; Rom 12:2; Jak 4:4
 • Dat ze leugens en misleiding zullen haten en de waarheid zullen zoeken
  Ps 51:6; 119:30, 163; Spreuken 12:22; Spreuken 13:5; Spreuken 19:9
 • Dat ze zullen schijnen als lichten in deze duistere, misleide wereld
  Jes 60:1-2; Matt 5:16; Joh 17:18; Filipp 2:15
 • Dat ze zullen begrijpen wat echte rechtvaardigheid is en onderscheidingsvermogen zullen hebben als het gaat om goed en kwaad, het heilige en goddeloze
  Lev 10:10; Jes 59:14-15; Jer 15:19; Ezech 22:26
 • Dat ze U zullen zoeken met heel hun hart
  Ps 27:8; Ps 105:4; Ps 119:2; Spreuken 28:5; Sef 2:3
 • Dat ze heel hun geest, ziel en lichaam rein en onberispelijk zullen bewaren voor U
  1 Thess 5:23
 • Dat U hen behoedt voor de boze
  1 Kron 4:10; Joh 17:15-16
 • Dat hun geloof niet zal bezwijkenLuk 22:32
 • Dat U Uw Heilige Geest rijk en krachtig over hen zult uitgieten
  Jes 44:3-4; Hand 2:16-18
 • Dat ze zichzelf rein en heilig zullen bewaren, hun lichaam, ziel en geest, voor de man/vrouw die U voor hen hebt gekozen
  Rom 6:12-13; 1 Kor 6:15-20; 1 Thess 4:3-4
 • Dat U op dit ogenblik een man/vrouw, die U liefheeft en gehoorzaamt, voor hen zult gereedmaken die toegewijd en trouw zal zijn in het huwelijk tot het einde van hun leven
  2 Kor 6:14-18
 • Dat ze zullen houden van kinderen, hen zullen omhélzen en een thuis zullen stichten waarin men U liefheeft en gehoorzaamt
  Gen 1:28; Deut 7:13; Ps 127; Ps 128; Mal 2:15
 • Dat U hen zult behoeden voor ongelukken, schade, ziekte, gevaar en alle aanvallen van de vijand – lichamelijk, emotioneel, verstandelijk en geestelijkPs 91

AMEN”

Admin